SPEKTAKLE

RECENZJE

PLAKATY
AKTORZY
WYSTAWY
VIDEO
IDEA
BLOG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 POSTACIESTAREGOTESTAMENTU

 
A Aaron - Marcin Ryl-Krystianowski
Abaddon - Maciej Maci±g
Abagta - Andrzej Kopczyk
Abbijja - Paulina Musiał
Abdeel -Michał Pilarski
Abdiel - Łukasz Żółtek
Abdon (sędzia) - Jerzy Kałdu¶
Abiasaf - Zenon Kukułowicz
Abiasz - Krzysztof Dutkiewicz
Abiasz (królewicz izraelski) - Antoni Wi¶niewski
Abiasz (syn Samuela) - Eugeniusz ¦lusarski
Abiatar - Tomasz Lewandowski
Abichajil - Monika Adamiec
Abida - Bartosz Mazurkiewicz
Abidan - Eugeniusz Jachym
Abigail (siostra Dawida) - Katarzyna Kopczyk
Abigail (żona Dawida) - Kinga Fornek
Abihail - Agnieszka Zaguła
Abihu - Michał Zaczek
Abimael
Abimelek (Księga Rodzaju) - Krzysztof Byrski
Abimelek (syn Gedeona)
Abinoam
Abiszag - Emilia Sulej
Abiszaj
Abitala - Ziuta Zaj±cówna
Abner - Mateusz Miko¶
Abraham - Marek b.Chodaczyński
Absalom (syn Dawida) - Błażej Piotrowski
Achab - Radosław Kasiukiewicz
Achaz - Daniel Lasecki
Achiasz - Adam Karol Drozdowski
Achikar
Achimaas
Achimelek
Achinoam (żona Saula) - Marta Popławska
Achinoam z Jireel - Marta Bury
Achitofel
Ada - Dagmara Jemioła-Hryniewicka
Adam i Ewa
Adoniasz
Agag (król Amalekitów) - Konrad Ignatowski
Aggeusz - Grzegorz Mazoń
Agur
Akan - Ziemowit Ptaszkowski
Amasa - Radosław Sadowski
Amazjasz - Marcin Ziajka
Amel-Marduk - Władysław Aniszewski
Aminadab
Amnon - Marcin Kawczyński
Amon
Amos (król Judy)
Amos (prorok) - Roman Siwulak
Amram - Tomasz Czaplarski
Anna (matka Samuela) - Natalia Koza
Anna (żona Tobiasza) - Ewa Pietrzak
Arach
Aram
Arauna
Arfachsad
Arni
Asa
Asaf
Asahel - Cezary Jabłoński
Asenat - Dominika Opioła
Aser - Pavel Liąka
Assur
Aszkanaz - Mikhail Shelomentsev
Atalia - Irena Jun
Azariasz
Azazel
Azuba - Agata Butwiłowska
   
B Balaam
Balak
Baltazar (babiloński ksi±żę) - Krystian Propola
Barak
Baruch - Mateusz Tymura
Barzillaj
Basmat (córka Salomona) - Justyna Piechota
Basza (król Izraela)
Batszeba - Sylwia Koronczewska-Cyris
Ben-Ammi
Ben-Hadad I - Michał Dracz
Hadadezer (Ben-Hadad II)
Ben-Hadad III
Benajasz - Ryszard P±czka
Benajasz syn Jojady
Beniamin - Maciej Owczarek
Besaleel - Wojciech Skowronek
Betuel - Patryk Waleń
Bildad
Bilha - Kinga Matusiak
Bohaterowie Dawida
Booz - Łukasz Pospieszalski
   
C Chaggita - Irena Józefiak
Chakaliasz - Marek Puławski
Cham - Paweł Aigner
Chanameel - Daniel Lipiec
Chanani
Channiel (potomek Asera)
Channiel (potomek Manassesa)
Chazael
Chesron
Chilkiasz
Chofni i Pinchas
Chulda - Renata Chudecka
Chur - Eryk Janicki
Chuszaj - Kamil Dobrowolski
Córka faraona - Łucja Grzeszczyk
   
D Dalila - Marta Ożóg
Dan - Stanisław Pankiewicz
Daniel - Pavel Helebrand
Daniel (Księga Ezechiela) - Marcin Ehrlich
Dariusz Med
Datan - Jakub Tolaą
Dawid
Debora - Jadwiga Domka
Dina - Magda Widłak
Doeg - Paweł Sroka
   
E Ebedmelek
Efraim
Egla - Mariola Ryl-Krystianowska
Eglon
Ehud - Robert Konowalik
Ela
Elam
Eldad i Medad
Eleazar
Eleazar (męczennik)
Eleazar Machabeusz
Eliab
Eliada - Damian Matuszak
Eliakim
Eliasz - Michał Dudziński
Eliaszib
Eliezer - Grzegorz Szlanga
Eliezer (syn Mojżesza)
Elizeusz - Michał Domka
Elifaz - Mariusz Haba
Elihu - Jerzy Dowgiałło
Elimelek
Eliszama
Eliszeba - Agata Słowik
Elon
Enosz
Er - Gabriel Franczak
Estera - Karolina Kowalska
Etan Ezrahita
Etbaal I
Ezaw
Ezechiasz
Ezechiel
Ezdrasz
   
G Archanioł Gabriel - Ryszard Doliński
Gad (syn Jakuba)
Gechazi - Mateusz Smaczny
Gedeon
Genubat
Gerszom
Gerszon
Geszem
Geter
Godoliasz - Sebastian Mariusz Słomiński
Gog i Magog
Goliat - Stanisław Dembski
Gomer (syn Jafeta) - Antoni Korczak
Gomer (żona Ozeasza) - Urszula Chrzanowska
   
H Habakuk - Wojtek Kowalski
Hadad Edomita - Jakub Adamski
Hadadezer (król Soby)
Hagar - Dagmara Włoszek
Haman
Haran
Heber
Heli
Heman
Henoch (syn Jereda)
Henoch (syn Kaina)
Hiob - Ksawery Mierzejewski
Hiram I
Holofernes - Krzysztof Bitdorf
Hus
   
I Ibsan
Irad - Daniel Chiłła
Issachar
Iszbaal
Itamar
Ittaj - Ariel Pawłowski
Izaak - Mateusz Mikosza
Izajasz - Piotr Domka
Izebel - Natalia Zduń
Izmael - Henryk Hryniewicki
Izmael (syn Netaniasza)
   
J Jabal
Jabin
Jael - Malwina Kajetańczyk
Jafet - Patryk Brzezicki
Jair
Jakub
Jamin - Adrian Szydełko
Jan Hirkan I
Jan Machabeusz - Tomasz Szczygielski
Jawan
Jefunne (potomek Asera)
Jefunne (potomek Judy)
Jefte
Jehu
Jemuel - Paweł Ziegler
Jered
Jeremiasz - Adam Głaczyński
Jeroboam I
Jeroboam II
Jesse
Jetro
Jiska - Kinga Siek
Jiszbak
Jitream - Miłosz Rzeszutek
Jizreel
Joab
Joachaz
Joasz
Joasz (król Judy) - Antoni Bradé
Joel - Konrad Gramont
Jochanan
Jojada
Jojakim
Jojakin
Jokebed - Blanka i Małgorzata Czaplarskie
Jokszan
Jonasz - Ignacy Żytkowski
Jonatan (syn Saula)
Jonatan Machabeusz
Joram
Joszeba - Gabriela Warchoł
Jotam (syn Gedeona) - Bartosz Pasierb
Jozafat
Jozjasz
Jozue (arcykapłan żydowski w Biblii)
Jozue - Piotr Nazaruk
Józef
Jubal - Mateusz Pospieszalski
Juda
Judyta - Aneta Adamska
   
K Kain i Abel
Kainam - Szymon Szul
Kaleb
Kanaan (syn Chama)
Kedorlaomer
Kehat
Kenan - Paweł Maziarz
Ketura - Anna Nitrová
Kileab - Marcel Mikosza
Kisz
Kohelet - Jaroslav Kotek
Korach
Kusz
   
L Laban
Lamech (syn Metuszaela)
Lamech (syn Metuszelacha)
Lea - Justyna Bulicka
Lemuel
Lewi - Konrad Stala
Lizjasz (regent) - Tomasz Przeszłowski
Lo-Ammi - Mirosław Mazurkiewicz
Lo-Ruchama - Marta Pohrebny
Lot - Krzysztof Jarota
Lud
   
M
 
Maaka (córka Talmaja) - Adela Sobieszczuk
Maaka (żona Roboama) - Małgorzata Szczyrek
Madaj - Roman Wołosik
Magog (syn Jafeta)
Mahalaleel
Makeda - Dagny Cipora
Malachiasz (prorok) - Robert Władyka
Manasses (król Judy)
Manasses (m±ż Judyty) - Roman Adamski
Manasses (syn Chaszuma)
Manasses (syn Józefa)
Manasses (syn Pachat-Moaba)
Manoach
Mardocheusz
Matatiasz Hasmoneusz
Matuzalem - Mateusz Iwaszczyszyn
Mechujael
Medan (syn Abrahama)
Melchizedek
Menachem
Merari
Mered
Mesza
Meszek
Metuszael
Archanioł Michał
Micheasz
Midian (syn Abrahama)
Mikal - Kasia Figura
Milka - Barbara Mierzejewska
Miriam - Maria Byrska
Misraim
Moab - Michał Bojczewski
Mojżesz
   
N Naama - Patrycja Stankiewicz
Naama (żona Salomona) - Vilma Pogodová
Naaman
Nabal - Kazimierz Chmiel
Nabot - Michał Chołka
Nachasz
Nachor (syn Seruga)
Nachor (syn Teracha)
Nachszon
Nahum (prorok)
Nadab (syn Aarona)
Naftali - Radek Czupryński
Nammah (żona Noego) - Henryka Mikosza
Natan (syn Dawida)
Natan (prorok)
Nehemiasz
Nimrod
Noe - Andrzej Mikosza
Noemi - Veronika Holbowá
   
O Obadiasz - Andrzej Piecuch
Obed
Oblubienica - Klaudia Kalinowska
Oblubieniec
Ochozjasz
Og - Zygmunt Babiak
Oholiab
Omri
Onan
Orpa - Iwona Bł±dzińska
Otniel - Marcin Kiecana
Ozeasz
   
P Pekach - Janusz Nowosad
Pekachiasz
Peleg
Peninna - Wioleta Komar
Peres
Pinchas (syn Eleazara)
Potifar
Potifera
Put - Julian Południak
   
R Rachab - Natalia RzeĽniak Pospieszalska
Rachela - Monika Szela
Archanioł Rafał - Marek Trębiński
Rebeka - Honorata Mierzejewska-Mikosza
Rechebiasz
Resin
Reu - Waldemar Wojciechowski
Reuel
Rifat
Risja
Roboam
Ruben - Maciej Szukała
Rut - Kamila Olszewska
   
S Saba (syn Jokszana)
Sadok
Salatiel
Salomon - Bogusław Kierc
Samson
Samuel - Tomasz Rodowicz
Sara - Katarzyna Stanisz
Sara (Ksiega Tobiasza) - Małgorzata Pietrzak
Saul
Sedecjasz - Jacek Popławski
Sefora - Franciszka Kierc-Franik
Sem
Sennacheryb
Serafin (anioł)
Serug
Set (syn Adama)
Sila - Bohumila Fliąarová
Sisera - Tomasz Kuliberda
Sofar
Sofoniasz - Jarosław Filipski
Symeon
Synowie Koracha
Szalmon - Tomasz Huras
Szallum
Szamgar
Szeba - Mikołaj Domka
Szefatiasz - Ja¶ Ćwiklak
Szela
Szelach
Szinab
Szobab - Julian Maziarz
Szuach - Edward Morynenko
Szulamitka - Klaudia Kalinowska
Szymon Machabeusz
   
T Tafat - Dominika Probachta
Talmaj
Tamar (córka Dawida) - Ewa Mrówczyńska
Tamar (córka Judy) - Alina Czyżewska
Tattenaj - Ireneusz Maciejewski
Terach
Tibni - Sławomir Narloch
Tiras - Grzegorz Kawczyński
Młody Tobiasz - Wiesław Puławski
Stary Tobiasz
Tola - Krzysztof Dedio
Tubal-Kain
   
U Ulla
Uriasz Hetyta - Jindřich Jakubal
 
   
W Waszti - Anna Kukułowicz
 
 
   
Z Zabulon
Zachariasz (syn Jojady)
Zachariasz (król Izraela)
Zachariasz (prorok) - Jerzy Tyburski
Zilpa - Paula Czarnecka
Zimran
Zimri - Lesław Żurek
Zorobabel - Edward Gramont
Zuzanna - Tereza Pogodová
   
Ż Żona Lota - Katarzyna Siergiej
Żona Potifara - Małgorzata Pruchnik-Chołka
 
   

¬ródłem opisu Postaci Starego Testamentu jest Wikipedia

 

20.11.17 
kontakt :   Przemek Wi¶niewski  ::  kreatury@interia.pl  ::  tel. 789 128 114