Elżbieta Rakuszanka

Elżbieta Rakuszanka (Habsburżanka), niem. Elisabeth von Habsburg (ur. w Wiedniu pod koniec 1436r. lub początek 1437r., zm. 30 sierpnia 1505r. w Krakowie) – królowa polska i wielka księżna litewska, posiadaczka starostwa w Koninie w latach 1461r.-1505r. i w Pyzdrach w latach 1461r.–1505r.
 
 
Kazimierz IV
Jagiellończyk
mąż Elżbiety
Rakuszanki

Zofia Jagiellonka
córka Elżbiety
Rakuszanki

Św. Kazimierz
syn Elżbiety
Rakuszanki

Elżbieta Jagiellonka
córka Elżbiety
Rakuszanki

Elżbieta Jagiellonka
córka Elżbiety
Rakuszanki

Fryderyk
Jagiellończyk
syn Elżbiety
Rakuszanki

Anna Jagiellonka
córka Elżbiety
Rakuszanki

Elżbieta Jagiellonka
córka Elżbiety
Rakuszanki

Jadwiga Jagiellonka
córka Elżbiety
Rakuszanki

Barbara Jagiellonka
córka Elżbiety
Rakuszanki

Zygmunt I Stary
syn Elżbiety
Rakuszanki
Jan I Olbracht
syn Elżbiety
Rakuszanki
Aleksander
Jagiellończyk
syn Elżbiety
Rakuszanki
Władysław II
Jagiellończyk
syn Elżbiety
Rakuszanki
       Córka króla niemieckiego i węgierskiego Albrechta II Habsburga i Elżbiety Luksemburskiej, córki cesarza Zygmunta Luksemburskiego. Jej babką była Elżbieta pomorska, wnuczka Kazimierza III Wielkiego. Jej bratem był Władysław Pogrobowiec.

25 lipca 1450r. została zaręczona z Fryderykiem, synem księcia saskiego i elektora Rzeszy Niemieckiej Fryderyka II Łagodnego. Ostatecznie małżeństwo nie doszło do skutku. 10 lutego 1454r. Elżbieta poślubiła w katedrze krakowskiej polskiego króla Kazimierza IV Jagiellończyka i została koronowana na królową. Małżeństwo pobłogosławił święty Jan Kapistran – założyciel klasztorów obserwanckich w Polsce, zwanych bernardynami. Królowa Elżbieta wywierała znaczny wpływ na politykę męża. Jej pozycja wzrosła w 1457r., po śmierci brata Władysława Pogrobowca, gdy stała się spadkobierczynią tronu Czech i Węgier. Jako dziedziczka tych królestw podjęła starania o osadzenie tam Jagiellonów w osobie swego najstarszego syna Władysława.

Zwana jest matką królów, gdyż czterech z jej synów zostało królami, a córki Elżbiety poprzez swoje małżeństwa zostały skoligacone z większością panujących wówczas dynastii europejskich. Została pochowana w katedrze krakowskiej w kaplicy Świętego Krzyża. W 1973r. z inicjatywy arcybiskupa metropolity krakowskiego, kardynała Karola Wojtyły otwarto grób Elżbiety i przeprowadzono badania, które pozwoliły badaczom odtworzyć w przybliżeniu wygląd królowej. Ponowny pogrzeb Elżbiety Rakuszanki odbył się 17 października 1973r.

Z małżeństwa Elżbiety i Kazimierza pochodziło trzynaścioro dzieci:
- Władysław II Jagiellończyk – król Czech i Węgier
- Jadwiga – żona Jerzego Bogatego księcia bawarskiego
- Kazimierz – patron Polski i Litwy, święty katolicki
- Jan I Olbracht – król Polski
- Aleksander Jagiellończyk – król Polski i wielki książę litewski
- Zofia Jagiellonka – żona Fryderyka, elektora brandenburskiego i matka wielkiego mistrza krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna
- Elżbieta – zmarła w dzieciństwie
- Zygmunt I Stary – król Polski i wielki książę litewski
- Fryderyk – biskup krakowski (później kardynał i arcybiskup gnieźnieński)
- Elżbieta – zmarła w dzieciństwie
- Anna Jagiellonka – żona księcia pomorskiego Bogusława X
- Barbara Jagiellonka – żona księcia saskiego Jerzego Brodatego
- Elżbieta – żona Fryderyka II, księcia legnickiego