Elżbieta Jagiellonka

(ur. 13 maja 1472r. w Krakowie, zm. pomiędzy 19 maja 1480r., a 20 maja 1481r. na Litwie) – królewna polska i księżniczka litewska. 
Kazimierz IV
Jagiellończyk
ojciec Elżbiety Jagiellonki

Elżbieta Rakuszanka
matka Elżbiety Jagiellonki

Jadwiga Jagiellonka
siostra Elżbiety Jagiellonki

Św. Kazimierz
brat Elżbiety Jagiellonki

Elżbieta Jagiellonka
siostra Elżbiety Jagiellonki

Fryderyk
Jagiellończyk
brat Elżbiety Jagiellonki

Anna Jagiellonka
siostra Elżbiety Jagiellonki

Elżbieta Jagiellonka
siostra Elżbiety Jagiellonki

Zofia Jagiellonka
siostra Elżbiety Jagiellonki

Barbara Jagiellonka
siostra Elżbiety Jagiellonki

Zygmunt I Stary
brat Elżbiety Jagiellonki
Jan I Olbracht
brat Elżbiety Jagiellonki
Aleksander
Jagiellończyk
brat Elżbiety Jagiellonki
Władysław II
Jagiellończyk
brat Elżbiety Jagiellonki
       


Była czwartą córką i dziesiątym dzieckiem ze związku króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety. Według Jana Długosza urodziła się w samo południe, a została ochrzczona przez biskupa krakowskiego Jana Gruszczyńskiego. Imię otrzymała na cześć swojej matki Elżbiety i zmarłej siostry Elżbiety.

Zmarła w wieku dziecięcym. Datę a quo wyznacza moment śmierci (14 maja 1480r.) kronikarza Jana Długosza, który w swoim dziele: Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae nie wspomina o jej śmierci (ostatnia notka o niej pochodzi u Długosza z 1477r.). Natomiast datę ad quem wyznacza dzień: 20 maja 1481r., gdyż w pochodzącym spod tej daty liście, elektor brandenburski Albrecht Achilles pisze do biskupa lubuskiego Fryderyka: król Polski miał trzy córki, jedną czternastoletnią, o której rękę prowadziliśmy we Frankfurcie pertraktacje dla syna naszego pana szwagra króla Danii, a która zmarła (elektor myli się w wieku królewny, ale bez wątpienia jest mowa o Elżbiecie). O śmierci w dzieciństwie wspomina także Ludwik Decjusz. Natomiast Maciej Miechowita podaje, że została pochowana w grobie królowej Anny w katedrze krakowskiej.