Aleksandra Olgierdówna Giedyminówna

Aleksandra Olgierdówna (ur. między 1368r. a 1370r., zm. 19 czerwca 1434r.) – księżniczka litewska, księżna mazowiecka z dynastii Giedyminowiczów.
 
Olgierd Giedyminowicz
ojciec Aleksandry
Olgierdówny
Julianna Twerska
matka Aleksandry
Olgierdówny

Władysław II
Jagiełło
brat Aleksandry
Olgierdówny

Siemowit IV
mąż Aleksandry
Olgierdówny

Cymbarka
córka Aleksandry
Olgierdówny

Kazimierz II Bełski
syn Aleksandry
Olgierdówny
Trojden II
syn Aleksandry
Olgierdówny

Władysław I Płocki
syn Aleksandry
Olgierdówny
Aleksander
syn Aleksandry
Olgierdówny

Jadwiga
córka Aleksandry
Olgierdówny
Siemowit V
syn Aleksandry
Olgierdówny
Eufemia
córka Aleksandry
Olgierdówny

Amelia
córka Aleksandry
Olgierdówny
Anna
córka Aleksandry
Olgierdówny
Maria
córka Aleksandry
Olgierdówny
Katarzyna
córka Aleksandry
Olgierdówny
Aleksandra
córka Aleksandry
Olgierdówny
 


Córka wielkiego księcia Litwy Olgierda i Julianny, księżniczki twerskiej. Siostra wielkiego księcia Litwy i króla Polski Władysława II Jagiełły. Żona księcia mazowieckiego Siemowita IV.

Księżna wywierała wpływ na politykę męża. Przyczyniła się do zacieśnienia przymierza między dworem krakowskim a mazowieckim. Pośredniczyła między nim a swym bratem, królem Polski i wielkim księciem Litwy Władysławem II Jagiełłą.

Urodziła mężowi trzynaścioro dzieci, synów: Siemowita V, Kazimierza II, Trojdena II, Władysława I, Aleksandra, córki: Jadwigę (żonę węgierskiego możnowładcy Jana z Gary), Cymbarkę (żonę Ernesta Żelaznego z rodu Habsburgów), Eufemię (żonę Bolesława I cieszyńskiego), Amelię (żonę Wilhelma II Bogatego, landgrafa Turyngii i margrabiego Miśni), Annę, Marię (żonę Bogusława IX) i Katarzynę (żonę Michajłuszki, syna wielkiego księcia Litwy Zygmunta Kiejstutowicza) oraz Aleksandrę.