Leszek Bolesławowic

Leszek (ur. 1115r. lub 1116r., zm. 26 sierpnia przed 1131r.) – najstarszy syn Bolesława III Krzywoustego, księcia Polski z dynastii Piastów, i jego drugiej żony Salomei z Bergu.

Niewiele informacji się o nim zachowało. Wiadomo tylko, że zmarł za życia ojca.

Leszek, syn Krzywoustego, był pierwsz± historycznie po¶wiadczon± osob±, która nosiła to imię. Przypuszcza się, że imię to otrzymał pod wpływem Kroniki polskiej Anonima zwanego Gallem, gdzie został w¶ród legendarnych przodków Bolesława Krzywoustego został wymieniony Lestek, wnuk Piasta.

Narodziny Leszka doprowadziły do powstania problemu dynastycznego, gdyż Bolesław Krzywousty z pierwszego małżeństwa miał syna Władysława II. Istnieje przypuszczenie, że już wtedy Krzywousty chciał statutowo uregulować następstwo tronu. Z kolei palatyn Skarbimir z rodu Awdańców miał uważać, że o wyborze następcy tronu powinna decydować elita możnowładcza. Efektem tego sporu miał być bunt wzniecony przez palatyna w 1118 roku.

 
 
Bolesław III
Krzywousty
ojciec Leszka Bolesławowica

Salomea z Bergu

matka Leszka Bolesławowica

Bolesław IV
Kędzierzawy
brat Leszka Bolesławowica

Judyta
Bolesławówna
siostra Leszka Bolesławowica

Zofia Bolesławówna
siostra Leszka Bolesławowica

Agnieszka
Bolesławówna
siostra Leszka Bolesławowica

Henryk
Sandomierski
brat Leszka Bolesławowica

Mieszko III Stary
brat Leszka Bolesławowica

Dobroniega
Ludgarda
siostra Leszka Bolesławowica

Ryksa
Bolesławówna
córka Leszka Bolesławowica

Gertruda
siostra Leszka Bolesławowica

Kazimierz II
Sprawiedliwy
brat Leszka Bolesławowica

Kazimierz
brat Leszka Bolesławowica