Dobroniega Ludgarda

Dobroniega Ludgarda (ur. zap. między 1128r. a 1135r., zm. zap. po 1160r.) – księżniczka polska, córka księcia Polski Bolesława III Krzywoustego i Salomei z Bergu.

Najprawdopodobniej około 1147r. została żoną margrabiego dolnołużyckiego Dytryka z dynastii Wettynów. Z małżeństwa Dobroniegi Ludgardy pochodziło dwoje dzieci: Konrad, który zginął tragicznie podczas turnieju rycerskiego oraz córka Gertruda, późniejsza mniszka w klasztorze w Gerbstedt. Kilka lat po ślubie Dytryk porzucił Dobroniegę i związał się z Kunegundą, wdową po Bernardzie von Plötzkau. Dalsze losy księżniczki Dobroniegi nie są znane.

 
 
Bolesław III
Krzywousty
ojciec Dobroniegi Lugardy

Salomea z Bergu

matka Dobroniegi Lugardy

Bolesław IV
Kędzierzawy
brat Dobroniegi Lugardy

Judyta
Bolesławówna
siostra Dobroniegi Lugardy

Zofia Bolesławówna
siostra Dobroniegi Lugardy

Agnieszka
Bolesławówna
siostra Dobroniegi Lugardy

Henryk
Sandomierski
brat Dobroniegi Lugardy

Mieszko III Stary
brat Dobroniegi Lugardy

Ryksa
Bolesławówna
siostra Dobroniegi Lugardy

Kazimierz
brat Dobroniegi Lugardy

Gertruda
siostra Dobroniegi Lugardy

Kazimierz II
Sprawiedliwy
brat Dobroniegi Lugardy

Leszek Bolesławowic
brat Dobroniegi Lugardy