Wyszomir / Wyzymier

Król Wyszomir był synem króla Haldwiryka. Panował w latach 292-340. Był wybitnym władcą. Miał kilka żon, z których pierwszą była saksońska księżniczka Amalafunta. Miał syna Mieczysława. Walczył z Gotami, Szwedami i Duńczykami oraz zajął Jutlandię. W jednej z bitew wziął do niewoli syna księcia Jarmeryka oraz dwie córki księżniczki króla duńskiego Sywarda I.

Król Wyszomir był założycielem miast portowych nad Morzem Suewskim (Bałtykiem), bowiem należało do niego całe Pomorze, łącznie z ziemią saską. W 340 roku założył miasto Lubeka oraz rozbudował Wismar i Kodan (Gdańsk). W Kodanie kazał zbudować wielki skład kupiecki na cały wschodni region.


 

Haldwiryk
ojciec Wyszomira

Pężyrka
matka Wyszomira

Amalafunta
żona Wyszomira

Mieczysław I
syn Wyszomira