Haldwiryk / Albertyk I

Król Haldwiryk panował w latach 237-292. Jego żoną była Pężyrka. Był synem króla Teneryka i Wigonny i ojcem króla Wyszymira.
 

Teneryk
ojciec Haldwiryka

Wigonna
matka Haldwiryka

Pężyrka
żona Haldwiryka

Wyszomir
syn Haldwiryka