Mieczysław I

Król Mieczysław był synem króla Wyszomira i panował w latach 340-388. Jego małżonką była księżniczka Bulga z Trier. Mieli dwóch synów: starszego Radgoszcza i młodszego Witosława.

 

Wyszomir
ojciec Mieczysława I

Amalafunta
matka Mieczysława I

Bulga z Trier
żona Mieczysława I

Radgoszcz
syn Mieczysława I

Witosław
syn Mieczysława I