Pężyrka

Pężyrka była żoną króla Haldwiryka, który panował w latach 237-292 oraz matką króla Wyszomira.
 

Haldwiryk
mąż Pężyrki

Wyszomir
syn Pężyrki