Odon Mieszkowic

Odon (Odo) poznański (wielkopolski, Mieszkowic) (ur. pomiędzy 1141r. a 1149r., zm. 20 kwietnia 1194r.) – książę poznański 1177/79r.-1182r., książę w południowej Wielkopolsce 1177/79r.-1194r., książę kaliski w latach 1193r.–1194r.

Odon był najstarszym synem księcia wielkopolskiego Mieszka Starego i jego pierwszej żony Elżbiety węgierskiej.
 

Mieszko III Stary
ojciec Odona Mieszkowica

Elżbieta Węgierska
matka Odona Mieszkowica

Wierzchosława
Ludmiła
siostra Odona Mieszkowica

Elżbieta
Mieszkówna
siostra Odona Mieszkowica

Judyta Mieszkówna
siostra Odona Mieszkowica

Stefan Mieszkowic
brat Odona Mieszkowica

Wyszesława Halicka
żona Odona Mieszkowica

Władysław Odonic
syn Odona Mieszkowica

Eufrozyna
córka Odona Mieszkowica

Ryksa Odonówna
córka Odona Mieszkowica
   


Imię otrzymał zapewne na cześć wuja, margrabiego brandenburskiego Ottona I Askańczyka, który ożenił się z Judytą, siostrą Mieszka Starego, w 1148r.

Nie wiadomo kiedy dokładnie się urodził, nastąpiło to jednak około roku 1145r. Osoba Odona po raz pierwszy pojawia się 21 maja 1161r. na zjeździe w Łęczycy, gdzie książę poświadczył dokument, który został wydany przez Bolesława IV Kędzierzawego i Henryka Sandomierskiego.

W 1177r. Odon przyłączył się do ogólnopolskiego powstania przeciw władzy Mieszka III. Podstawową przyczyną oprócz próby wywalczenia własnej dzielnicy było faworyzowanie przez ojca przyrodniego rodzeństwa Odona zrodzonego z drugiej małżonki księcia wielkopolskiego Eudoksji. Walki Odona z Mieszkiem przeciągnęły się zapewne do 1179r., kiedy to Mieszko Stary musiał ostatecznie uchodzić z kraju. Usadowienie się Odona w Poznaniu zaakceptował nowy książę senior – Kazimierz II Sprawiedliwy.

W 1181r., gdy Mieszko III powraca do kraju, dochodzi do porozumienia pomiędzy ojcem i synem, na mocy którego Mieszko zostaje zwierzchnim księciem wielkopolskim i ponownie przejmuje władzę w Poznaniu – Odon zostaje wtedy władcą terytoriów położonych w południowej Wielkopolsce nad rzeką Obrą (część historyków uważa, że Odon utrzymał się w stolicy Wielkopolski do swej śmierci).

O rządach Odona w Wielkopolsce nie zachowało się wiele informacji: wiemy tylko, że uruchomił własną mennicę. Zachowała się także konna pieczęć władcy z napisem "Odo Dux" (Odo książę).

2 sierpnia 1193r. umiera jego młodszy brat Mieszko Młodszy, Odon przejmuje wtedy za zgodą Mieszka III Kalisz.

Odon Poznański zmarł 20 kwietnia 1194r. i został pochowany w katedrze w Poznaniu. Po śmierci Odona dzielnicę nad Obrą objął w zastępstwie małoletniego syna księcia Władysława najmłodszy syn Mieszka Starego Władysław III Laskonogi, Kalisz przejął zaś Mieszko Stary.

Żoną Odona była Wyszesława, córka Jarosława Ośmiomysła, księcia halickiego, albo jego syna Włodzimierza. Dokładna data zawarcia tego małżeństwa nie jest znana. Badacze sądzą, że doszło do niego po 1184r.

Dziećmi Odona i Wyszesławy byli:
- Władysław Odonic (ur. ok. 1190r., zm. 5 czerwca 1239r.) – książę wielkopolski
- Odon (ur. ok. 1190r., zm. ?) – pleban kapituły magdeburskiej
- Ryksa (ur. ok. 1190r., zm. 18 XI po 1238r.) – księżniczka wielkopolska

W literaturze przedmiotu czasem ukazuje się informacja, że córką Odona była również: Eufrozyna, żona księcia gdańskiego Świętopełka II Wielkiego. W świetle współczesnych badań genealogicznych osobę tą odrzuca się z filiacji.