Wyszesława Halicka

Wyszesława (ur. zap. między 1167r. a 1170r., zm. po 3 grudnia 1194r.) – księżniczka halicka, córka księcia Jarosława Ośmiomysła i księżniczki kijowskiej Olgi lub jego syna Włodzimierza i księżniczki czernihowskiej Bolesławy.
 

Odon Mieszkowic
mąż Wyszesławy
Halickiej

Władysław Odonic
syn Wyszesławy
Halickiej

Eufrozyna
córka Wyszesławy
Halickiej

Ryksa Odonówna
córka Wyszesławy
Halickiej


Około 1184 Wyszesława została żoną książę poznańskiego Odona, syna księcia wielkopolskiego Mieszka Starego i Elżbiety węgierskiej. Z małżeństwa pochodziło najprawdopodobniej dwoje dzieci:
- Władysław Odonic (ur. ok. 1190r., zm. 5 VI 1239r.) – książę wielkopolski
- Ryksa (ur. ok. 1190r., zm. 18 XI po 1238r.) – księżniczka wielkopolska

W literaturze przedmiotu czasem ukazuje się informacja, że dziećmi Wyszesławy byli również:
- Eufrozyna, żona księcia gdańskiego Świętopełka II Wielkiego. W świetle współczesnych badań genealogicznych osobę tą odrzuca się z filiacji
- Odon – pleban kapituły magdeburskiej

Mąż Wyszesławy zmarł 20 kwietnia 1194r. Po śmierci męża, otrzymała ona jako uposażenie gród Przemęt wraz z okolicą. Jest to ostatnia wzmianka źródłowa na temat księżnej poznańskiej.