Jerzy Jan Oławski

Jan Jerzy (ur. 17 czerwca 1552r., zm. 6 lipca 1592r.) – książę oławski z dynastii Piastów.

Syn księcia brzeskiego Jerzego II i Barbary Hohenzollern, córki elektora brandenburskiego Joachima II Hektora.

 

Jerzy II Brzeski
ojciec Jerzego Jana Oławskiego

Barbara
Hohenzollern
matka Jerzego Jana Oławskiego

Anna Wirtemberska
żona Jerzego Jana Oławskiego

Barbara Piastówna
siostra Jerzego Jana
Oławskiego

Joachim Fryderk
Legnicko-Brzeski
brat Jerzego Jana Oławskiego
Zofia Piastówna
siostra Jerzego Jana
Oławskiego
Elżbieta Magdalena
Piastówna
siostra Jerzego Jana
Oławskiego
     


7 maja 1586r. zmarł jego ojciec, Jerzy II. Jan Jerzy ze starszym bratem Joachimem Fryderykiem objęli rządy w księstwie brzeskim. Tymczasowo rezydowali w Oławie, ponieważ Brzeg jako oprawa wdowia przypadł ich matce, Barbarze.

Jan Jerzy był żonaty od 1582r. z Anną, córką księcia Wirtembergii Krzysztofa. Miał z nią dwójkę dzieci, które nie przeżyły ojca: Jerzego Krzysztofa (1583r.-1584r.) i Barbarę (1586r.-1586r.). Po śmierci Jana Jerzego Anna otrzymała Oławę jako oprawę wdowią, którą rządziła do 1594r., kiedy wyszła ponownie za mąż za księcia legnickiego Fryderyka IV.