Jerzy Jan Oławski

Jan Jerzy (ur. 17 czerwca 1552r., zm. 6 lipca 1592r.) – książę oławski z dynastii Piastów.

Syn księcia brzeskiego Jerzego II i Barbary Hohenzollern, córki elektora brandenburskiego Joachima II Hektora.

 

Jerzy II Brzeski
ojciec Jerzego Jana Oławskiego

Barbara
Hohenzollern
matka Jerzego Jana Oławskiego

Anna Wirtemberska
żona Jerzego Jana Oławskiego

Joachim Fryderk
Legnicko-Brzeski
brat Jerzego Jana Oławskiego


7 maja 1586r. zmarł jego ojciec, Jerzy II. Jan Jerzy ze starszym bratem Joachimem Fryderykiem objęli rządy w księstwie brzeskim. Tymczasowo rezydowali w Oławie, ponieważ Brzeg jako oprawa wdowia przypadł ich matce, Barbarze.

Jan Jerzy był żonaty od 1582r. z Anną, córką księcia Wirtembergii Krzysztofa. Miał z nią dwójkę dzieci, które nie przeżyły ojca: Jerzego Krzysztofa (1583r.-1584r.) i Barbarę (1586r.-1586r.). Po śmierci Jana Jerzego Anna otrzymała Oławę jako oprawę wdowią, którą rządziła do 1594r., kiedy wyszła ponownie za mąż za księcia legnickiego Fryderyka IV.