Anna Wirtemberska

Anna Wirtemberska była żoną Jana Jerzego Oławskiego od 1582, była córką księcia Wirtembergii Krzysztofa. Mieli dwójkę dzieci, które nie przeżyły ojca: Jerzego Krzysztofa (1583-1584) i Barbarę (1586-1586). Po śmierci Jana Jerzego Anna otrzymała Oławę jako oprawę wdowią, którą rządziła do 1594, kiedy wyszła ponownie za mąż za księcia legnickiego Fryderyka IV.
 

Jerzy Jan Oławski
mąż Anny Wirtemberskiej

Fryderyk IV
Legnicki
mąż Anny Wirtemberskiej