Elżbieta Bolesławówna

Elżbieta (ur. między 1261r. a 1263r., zm. 28 września 1304r. we Wrocławiu) – księżniczka wielkopolska, księżna legnicko-wrocławska z dynastii Piastów.

Najstarsza córka księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego i Jolenty Heleny, córki władcy Węgier Beli IV. Żona Henryka V Brzuchatego, księcia legnickiego i wrocławskiego.
 

Bolesław Pobożny
ojciec Elżbiety
Bolesławówny

Jolanta Helena
matka Elżbiety
Bolesławówny

Henryk V Brzuchaty
mąż Elżbiety
Bolesławówny

Henryk VI Dobry
syn Elżbiety
Bolesławówny

Władysław
Legnicki
syn Elżbiety
Bolesławówny

Bolesław III
Rozrzutny
syn Elżbiety
Bolesławówny

Eufemia
córka Elżbiety
Bolesławówny

Jadwiga
córka Elżbiety
Bolesławówny

Helena
córka Elżbiety
Bolesławówny

Anna
córka Elżbiety
Bolesławówny

Elżbieta
córka Elżbiety
Bolesławówny

Anna Bolesławówna
siostra Elżbiety
Bolesławówny

Jadwiga Bolesławówna
siostra Elżbiety
Bolesławówny
         


O dzieciństwie i wczesnej młodości Elżbiety nie wiemy zgoła nic. Pomiędzy 1277r. a 1278r. została wydana przez ojca za mąż za księcia legnickiego Henryka Brzuchatego. Wiązało się to z zawarciem w tym okresie przez Bolesława Pobożnego sojuszu z Bolesławem Rogatką skierowanego przeciwko księciu wrocławskiemu Henrykowi IV Probusowi.

Małżonek Elżbiety samodzielnym księciem legnickim został po śmierci ojca w 1278r. W 1290r. w wyniku zamachu stanu zorganizowanego przeciwko legalnemu następcy Henrykowi III Głogowczykowi został on dodatkowo księciem wrocławskim. Elżbieta i Henryk byli rodzicami trzech synów (byli to: Bolesław III Rozrzutny, Henryk VI Dobry i Władysław legnicki), oraz pięciu córek (Jadwigi, Eufemii, Anny, Elżbiety i Heleny), z których trzy (z wyjątkiem Jadwigi i Eufemii) wybrały karierę duchowną.

22 lutego 1296r. zmarł małżonek księżnej, Henryk V. Księstwo legnicko-wrocławskie, księżna-wdowa oraz jej dzieci znaleźli się wówczas pod opieką najpierw brata Henryka, Bolka jaworskiego (do 1301r.), następnie biskupa wrocławskiego Henryka z Wierzbna (w latach 1301r.-1303r.), wreszcie króla Czech Wacława II.

Znaczenie Elżbiety wzrosło zwłaszcza za rządów namiestniczych tego ostatniego, kiedy wraz z najstarszym synem Bolesławem III znalazła się na dworze w Pradze. Doszło tam do małżeństwa Bolesława z córką Wacława II, Małgorzatą. W zamian młody Henrykowic za zgodą matki zrzekł się na korzyść władcy czeskiego praw do ziem należących ongiś do Henryka V, a zagarniętych przez książąt głogowskich.

Szczególną opieką księżnej cieszyły się dominikanki i klaryski wrocławskie (w tym ostatnim klasztorze znalazły się trzy córki Elżbiety).

Piastówna zmarła 28 września 1304r. wkrótce po powrocie z Czech do Wrocławia. Została pochowana u boku męża w klasztorze klarysek wrocławskich, który hojnie uposażyła.