Wiola Bułgarka

Wiola (zm. 7 września 1251r.) – księżna opolsko-raciborska, żona Kazimierza I opolskiego, babka Władysława I Łokietka.
 

Kazimierz I Opolski
mąż Wioli Bułgarki
Władysław Opolski
syn Wioli Bułgarki

Więcesława
córka Wioli Bułgarki
Mieszko II Otyły
syn Wioli Bułgarki

Eufrozyna Opolska
córka Wioli Bułgarki


Pochodzenie Wioli pozostaje dyskusyjne. Kronikarz 
Jan Długosz przekazał informację, że pochodziła z Bułgarii. Sporą popularnością cieszyła się hipoteza Władysława Dziewulskiego, że Wiola była Bułgarką i córką cara Kałojana albo jego następcy Boriła. Pogląd ten został zakwestionowany przez Wincentego Swobodę. Jerzy Horwat wysunął domysł, że Wiola mogła być księżniczką węgierską, córką Beli III z drugiego małżeństwa albo jego syna i następcy Emeryka węgierskiego. Obecnie zdaje się przeważać pogląd, że pochodzenie Wioli należy uznać za nieznane.

Wiola wyszła za mąż za Kazimierza I, księcia opolskiego między 1212r. a 1220r.

Zwolennicy teorii o bułgarskim pochodzeniu księżnej opolskiej wiążą zawarcie małżeństwa Wioli i Kazimierza z udziałem niewymienionego z imienia polskiego księcia w V wyprawie krzyżowej. Badacze w większości identyfikują tego księcia z Kazimierzem I opolskim. Zwolennicy hipotezy o bułgarskim pochodzeniu Wioli przypuszczają, że małżeństwo zostało zapośredniczone przez węgierskiego króla Andrzeja II węgierskiego. Ten ostatni w drodze powrotnej z wyprawy krzyżowej zaręczył swoją córkę Annę Marię z bułgarskim carem Iwanem Asenem II. Przy okazji krewną cara, Wiolę, wydano za mąż za Kazimierza I, wracającego wraz z Andrzejem.

Według innej hipotezy Kazimierz I opolski był identyczny z bliżej nieznanym rycerzem węgierskim, krewnym króla i dowódcą oddziału, który w styczniu 1218 r. został zdziesiątkowany w górach Libanu. Sugerowałoby to, że Kazimierz poślubił królewską krewną, Wiolę, jeszcze przed wyruszeniem na krucjatę, czyli najpóźniej w 1217r.

Wiola owdowiała 13 maja 1229r. albo 1230r. Próbowała rządzić w imieniu małoletnich synów; ostatecznie jednak musiała zgodzić się na regencję kuzyna zmarłego męża – Henryka I Brodatego.

Na mocy testamentu swojego syna, Mieszka II Otyłego, otrzymała w 1246r. kasztelanię cieszyńską, jako oprawę wdowią.

Wiola miała z Kazimierzem 2 synów: Mieszka Otyłego i Władysława opolskiego oraz 2 córki: Więcesławę i Eufrozynę. Przez tę ostatnią była babką po kądzieli króla Władysława I Łokietka.

Być może po śmierci została pochowana, tak jak jej małżonek, w klasztorze w Czarnowąsach.