Więcesława

Więcesława była córk± Kazimierza I, księcia opolsko-raciborskiego, i nieznanego pochodzenia księżnej Wioli (być może pochodziła z Bułgarii).
 

Kazimierz I Opolski
m±ż Więcesławy

Wiola Bułgarka
matka Więcesławy
Mieszko II Otyły
brat Więcesławy

Eufrozyna Opolska
siostra Więcesławy
Władysław Opolski
brat Więcesławy