Sybilla Małgorzata Piastówna

Sybilla Małgorzata (ur. 20 czerwca 1620, zm. 26 czerwca 1657 w Gdańsku) – księżniczka legnicka, córka piastowskiego księcia Jana Chrystiana i jego pierwszej małżonki Doroty Sybilli.

Imiona Sybilli Małgorzaty nawiązują do drugiego imienia matki księżniczki oraz imienia siostry jej matki. 23 sierpnia 1637, Sybilla Małgorzata została żoną wojewody pomorskiego Gerarda Denhoffa.

Wspierała śląskich emigrantów w Prusach.

Z małżeństwa Sybilli i Gerarda pochodziło kilkoro dzieci. Księżniczka zmarła 26 czerwca 1657 w Gdańsku i została pochowana w tamtejszym kościele Mariackim.


 
Jan Chrystian
Piastowicz
ojciec Sybilli
Małgorzaty Piastówny

Dorota Sybilla
Hohenzollern
matka Sybilli
Małgorzaty Piastówny

Rudolf Piastowicz
brat Sybilli
Małgorzaty Piastówny

Chrystian
Piastowicz
brat Sybilli
Małgorzaty Piastówny

Zofia Magdalena
Piastówna
siostra Sybilli
Małgorzaty Piastówny

Ludwik IV
Piastowicz
brat Zofii
Magdaleny Piastówny

Jerzy III Piastowicz
brat Zofii
Magdaleny Piastówny