Stanisław Grabowski

Stanisław Grabowski przyjął herb Topór, zamiast herbu Oksza (ur. 29 października 1780r. w Warszawie, zm. 3 października 1845r. tamże) – hrabia w Królestwie Kongresowym w 1820r., od 1809r. sekretarz Rady Stanu Księstwa Warszawskiego, minister prezydujący w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Królestwa Polskiego od grudnia 1820r. do listopada 1830r., prezydujący w Komisji Najwyższej Egzaminacyjnej przy Radzie Stanu Królestwa Kongresowego w 1830r.
 
Stanisław August
Poniatowski
ojciec Stanisława
Grabowskiego

Elżbieta Grabowska
matka Stanisława
Grabowskiego

Izabela Grabowska
siostra Stanisława
Grabowskiego

Kazimierz Grabowski
brat Stanisława
Grabowskiego


Syn naturalny króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego i Elżbiety Szydłowskiej, brat Michała.

Był absolwentem Szkoły Głównej Wileńskiej. Jako sekretarz generalny Rady Ministrów i członek Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk, przystąpił do Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego w 1812r.

Od 1818r. poseł na sejm w Warszawie, gdzie odznaczył się duchem reakcji, senator-kasztelan Królestwa Polskiego (kongresowego) w 1819r., senator-wojewoda Królestwa Polskiego od 1825r. 20 lipca 1831r. skreślony z listy senatorów.

W latach (1821r.-1832r.) był ministrem oświaty i wyznań w Królestwie Kongresowym. W roku 1836r. został kontrolerem generalnym Królestwa. W tym samym roku zmienił herb z Okszy Grabowskich na Topór.

Od 1800r. Kawaler Honoru i Dewocji Orderu Maltańskiego, a od 1803r. – Komandor Honoru i Dewocji Orderu Maltańskiego. W 1829r. odznaczony Orderem Orła Białego. Odznaczony Orderem Orła Białego, Orderem Świętego Aleksandra Newskiego.

Był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa z 
Cecylią z Dembowskich (córką Józefa) miał piątkę dzieci: Konstancję (1806r.-??), Leona (1807r.-1865r.), Ludwika (1808r.-1890r.), Melanię (1813r.-1864r.) oraz Stanisława (ur. i zm. 1821r.). Z drugiego małżeństwa z Julią Zabiełłówną pochodzili: Antonina (1823r.-1848r.), Izabela (1825r.-1826r.), Maria (1826r.-1892r.), Aleksander (1826r.-??), Michalina (1828r.-??), Felicja (1829r.-1853r.) i Stanisław (1831r.-1832r.).