Elżbieta Grabowska

Elżbieta Grabowska z domu Szydłowska herbu Lubicz (ur. 1748r. lub 1749r., zm. 28 maja 1810r. w Warszawie) - kochanka i domniemana morganatyczna żona Stanisława Augusta Poniatowskiego, córka wojewody płockiego Teodora Szydłowskiego i Teresy Witkowskiej.

Skromnego pochodzenia, z rodu Szydłowskich, wydana za generała Jana Jerzego Grabowskiego, zaś po jego śmierci w 1789r. przypuszczalnie potajemnie poślubiona przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Współcześni przypisywali jej skłonienie króla do akcesu do konfederacji targowickiej.

Matka Stanisława, Michała, Kazimierza, Aleksandry oraz Izabeli.

Została pochowana na cmentarzu Świętokrzyskim w Warszawie.


Stanisław August
Poniatowski
mąż Elżbiety Grabowskiej

Izabela Grabowska
córka Elżbiety Grabowskiej

Kazimierz Grabowski
syn Elżbiety Grabowskiej

Stanisław Grabowski
syn Elżbiety Grabowskiej