Kazimierz Grabowski

Kazimierz Grabowski (ur. ok. 1774r., zm. 1842r.) – marszałek wołkowyskitłumacz, najprawdopodobniej nieślubny syn króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego i jego kochanki Elżbiety Grabowskiej, oficjalnie uchodzący za syna generała lejtnanta wojsk koronnych Jana Jerzego Grabowskiegokomandor maltański.
 
Stanisław August
Poniatowski
ojciec Kazimierza
Grabowskiego

Elżbieta Grabowska
matka Kazimierza
Grabowskiego

Izabela Grabowska
siostra Kazimierza
Grabowskiego

Stanisław Grabowski
brat Kazimierza
Grabowskiego


Kazimierz Grabowski otrzymał zapewne imię po bracie swojego biologicznego ojca, podkomorzym nadwornym koronnym Kazimierzu Poniatowskim. Wychowywany był w wierze katolickiej. 29 grudnia 1793r. w Wielkanocy ożenił się z pochodzącą z kalwińskiego rodu Ludwiką Kurnatowską, córką Aleksandra Kurnatowskiego i Ludwiki z Bronikowskich. Z tego małżeństwa pochodziła urodzona w 1794 córka Zuzanna Anna, zmarła w niemowlęctwie i pochowana 27 września 1794r. w Wielkanocy. Pierwsza żona Kazimierza zmarła 25 grudnia 1795r. Drugą żoną Grabowskiego została w 1797r. Monika Sobolewska, córka kasztelana warszawskiego Macieja Sobolewskiego i ciotki Kazimierza, Ewy Szydłowskiej. Z małżeństwa Kazimierza i Sobolewskiej pochodziło czworo dzieci:
- Maksymilian (ur. 17 grudnia 1797r., zm. 24 lutego 1868r.)
- Mateusz Alfred Edward (ur. 1799r.) – ochrzczony 21 maja 1799r. w katedrze Świętego Krzyża
- Kazimierz Maurycy (ur. 14 grudnia 1800r., zm. przed 12 lutego 1880r.) – kapitan wojsk belgijskich
- Gustaw Jan (ur. 1806r., zm. w czerwcu 1831r.) – walczący w bitwie pod Ostrołęką

W latach 1798r.–1808r. Kazimierz Grabowski sprawował urząd marszałka wołkowyskiego. W 1810r. wraz z braćmi Michałem i Stanisławem oraz siostrą Izabelą ufundował nagrobek swojej matki Elżbiety. We wrześniu 1812r. Kazimierz został mianowany delegatem powiatów brzeskiego, kobryńskiego i prużańskiego w ramach przygotowywanej przez cesarza Francuzów Napoleona Bonaparte kampanii rosyjskiej.

Kazimierz Grabowski większość swojego życia spędził na Litwie, gdzie zajmował się tłumaczeniem dzieł angielskich pisarzy na język polski. W 1817r. przetłumaczył na język polski powieść Olivera Goldsmitha Czuły człowiek. W 1819r. w swojej majętności w Podorosku przyjmował polskiego dramaturga Juliana Ursyna Niemcewicza. W tym samym roku Kazimierz został mianowany marszałkiem guberni grodzieńskiej. Funkcję tę pełnił do 1825r. 20 stycznia 1829r. zmarła druga żona Kazimierza, Monika z Sobolewskich Grabowska. 13 lutego 1833r. w sądzie w Wołkowysku Kazimierz zapisał majątek Izabelin wraz z przylegającymi do niego wsiami i folwarkami swojemu synowi Maksymilianowi.