N.N. Bolesławówna

N.N. córka Bolesława I Chrobrego (ur. 987–988, zm. po 1013) – ksieni, córka króla polskiego Bolesława I Chrobrego i Emnildy.

Była jedną z trzech córek króla polskiego Bolesława Chrobrego i jego trzeciej żony Emnildy. Jest wspomniana tylko raz w zachowanych źródłach historycznych, w niemieckiej kronice Thietmara z Merseburga. Była ona zakonnicą, najprawdopodobniej w niemieckim zakonie.
 

Bolesław I Chrobry
ojciec N.N. Bolesławówny

Emnilda Słowiańska
matka N.N. Bolesławówny

Mieszko II Lambert
brat N.N. Bolesławówny

Regelinda
siostra N.N. Bolesławówny

Otto Bolesławowic
brat N.N. Bolesławówny

N.N. Bolesławówna
siostra N.N. Bolesławówny


Najprawdopodobniej urodziła się w 988r. (Oswald Balzer przyjmował tylko tę datę), czyli dwa lata przed Mieszkiem II, choć nie można wykluczyć roku 987. Ten sam historyk przyjmował najwcześniejszą datę śmierci – rok 1017. Z kolei Kazimierz Jasiński przesunął ten termin na drugą połowę 1013r., gdyż wówczas kronikarz Thietmar, pisząc o niej, wyraźnie zaznaczył, że żyła.

Poważne trudności stanowi dla historyków stwierdzenie, czy była ona najstarszą czy młodszą córką Bolesława. Thietmar, wymieniając potomstwo polskiego władcy, wymienił najpierw jego dwóch synów, a później trzy córki. Wynikało to z ówczesnych zwyczajów, gdzie najpierw wymieniano męskich potomków, a później córki. W ich obrębie stosowano zasadę starszeństwa. W przypadku omawianej córki, ponieważ była ona ksienią, być może Thietmar, wymienił ją jako pierwszą w gronie córek, kierując się inną zasadą: najpierw osoby duchowne, a później świeckie. Kolejną wątpliwością, czy była ona rzeczywiście najstarszą córką księcia, wynika z faktu, że była zakonnicą, a w ówczesnym świecie do zakonu wysyłano zazwyczaj młodsze córki, natomiast najstarsze stawały się obiektem polityki małżeńskiej i wydawano je za mąż. Jednakże od tej reguły występowały dość częste wyjątki spowodowane różnymi przyczynami, np. ułomność fizyczna.

Oswald Balzer w swojej Genealogii Piastów stwierdził, że była ona najstarszą córką Bolesława Chrobrego z żoną Emnildą, za nią byli w kolejności Regelinda, Mieszko II, N.N. żona Świętopełka, księcia ruskiego oraz Otton. Kazimierz Jasiński, zakładając, że Thietmar przy wymienianiu córek, preferował mniszkę, ustalał następującą kolejność: Regelinda, Mieszko II, ksieni, N.N. żona Świętopełka i Otton. Nie wykluczał także następujących wariantów: Regelinda, Mieszko II, ksieni, N.N. żona Świętopełka i Otton lub Mieszko II, Regelinda, ksieni oraz N.N. żona Świętopełka i Otton. Ponieważ źródła historyczne są zbyt ubogie, Kazimierz Jasiński pozostał przy koncepcji Oswalda Balzera.