Emnilda Słowiańska

(ur. pomiędzy 970r. a 975r., zm. 1016r. lub 1017r.) – córka Dobromira, być może władcy z książęcego rodu z Moraw (Ołomuńca) lub zachodnich krańców Słowiańszczyzny (Łużyce lub Milsko), trzecia żona księcia polskiego Bolesława I Chrobrego.

Ślub z Bolesławem odbył się w latach 
987r.989r.. Podobno miała wielki wpływ na męża, a być może także na sprawy państwowe. Możliwe jest bowiem, że księżna brała udział, towarzysząc mężowi, w zjeździe w Merseburgu 23 maja 1013r. Być może czyniła tam zabiegi mające na celu uznanie swego syna Mieszka za lennika cesarskiego z obszaru państwa morawskiego. Nie wiadomo dokładnie kiedy Emnilda zmarła – można jedynie stwierdzić, że stało się to najpóźniej w 1017r., lub, co bardziej prawdopodobne, jeszcze pod koniec 1016r., skoro 3 lutego 1018r. Bolesław wstąpił po raz czwarty w związek małżeński. 
 

Bolesław I Chrobry
mąż Emnildy

Mieszko II Lambert
syn Emnildy

Regelinda
córka Emnildy

Otto Bolesławowic
syn Emnildy

N.N. Bolesławówna
córka Emnildy

N.N. Bolesławówna
córka Emnildy


Przez kronikarzy była uznawana za kobietę mądrą i bardzo łaskawą. 
Gall Anonim opisał ją następującymi słowy:
"...Nieraz bowiem żona jego, (Bolesława Chrobrego) królowa, kobieta mądra i roztropna, wielu wydanych na śmierć za przestępstwo wyrwała z rąk pachołków, ocaliła od bezpośredniego niebezpieczeństwa śmierci i w więzieniu, pod strażą zachowywała ich miłosiernie przy życiu, niekiedy bez wiedzy króla, a kiedy indziej za jego milczącą zgodą..."

Nawet niechętnie nastawiony do Bolesława Chrobrego 
Thietmar z Merseburga napisał o niej:
"...Trzecią (żoną) Bolesława była Emnilda, córa czcigodnego księcia Dobromira, która – Chrystusowi wierna – niestateczny umysł swego męża ku dobremu zawsze kierowała i nie ustawała w zabiegach, by przez wielką szczodrobliwość w jałmużnach i umartwienia odpokutować za grzechy ich obojga..."

Z małżeństwa z Bolesławem Chrobrym (ur. 967r., zm. 17 VI 1025r.) pochodziło przynajmniej pięcioro dzieci:

- N.N., córka (ur. zap. 988r., zm. po 1013r.) – ksieni nieznanego klasztoru
- Regelinda (ur. zap. 989r., zm. 21 III ok. 1030r.) – żona Hermana I, margrabiego Miśni (1009–1031)
- Mieszko II Lambert (ur. 990r., zm. 9 lub 10 V 1034r.) – król Polski (1025r.–1031r.), książę Polski (1032r.–1034r.)
- N.N., córka (ur. zap. ok. 995r. – zm. po 14 VIII 1018r.) – żona Światopełka I, księcia turowskiego i wielkiego księcia kijowskiego (1015r. i 1017r.–1019r.)
- Otto (ur. zap. 1000r., zm. 1033r.)