Witkon / Witosław

Król Witosław albo Witkon był młodszym synem króla Mieczysława i przejął władzę królewską w 394 roku od ustępującego dobrowolnie starszego brata Radgoszcza, przy akceptacji prawomocnego wiecu słowiańskiego. Nie wiadomo jak długo panował, ale przypuszcza się, że już w 405 roku w Krakowie urzędował król Corsico. Możliwe, że król Witkon panował przez jedenaście lat, do 405 roku.

 

Mieczysław I
ojciec Witkona

Bulga z Trier
matka Witkona

Radgoszcz
brat Witkona
Landlora
żona Witkona