Lambert Mieszkowic

(ur. między 980r. a 986r., zm. po 992r, być może 1030r.) – syn Mieszka I, księcia Polski z dynastii Piastów, i jego ostatniej żony Ody.

Imię Lamberta, syna Mieszka I, znane jest wyłącznie z dokumentu Dagome iudex sporządzonego około 991r. Według powszechnie przyjętego poglądu, został tam wymieniony wraz z rodzicami i swoim bratem Mieszkiem. Natomiast Thietmar z Merseburga w swojej kronice pomija jego imię i wymieniając synów Mieszka i Ody pozostawia puste miejsce.
 

Mieszko I
ojciec Lamberta
Mieszkowica

Oda Dytrykówna
matka Lamberta
Mieszkowica

Świętopełek
Mieszkowic
brat Lamberta
Mieszkowica

Mieszko
Mieszkowic
brat Lamberta
Mieszkowica

Dytryk
prawdopodobny syn
Lamberta Mieszkowica


Po śmierci ojca w 992r. został wraz z matką i bratem Mieszkiem wygnany z Polski przez swojego przyrodniego brata Bolesława I Chrobrego. Jego dalsze losy nie są znane.

K. Jasiński uznał za błędne teorie identyfikujące go z Lambertem, biskupem krakowskim zmarłym w 1030r. Z wnioskiem tym nie zgodził się Gerard Labuda.

Nie można wykluczyć, że to właśnie Lambert był ojcem Dytryka lub Dytryka i Siemomysła (jako ewentualny ojciec wchodzi w rachubę w równym stopniu Świętopełk Mieszkowic lub Mieszko Mieszkowic).