Katarzyna hrabina Montfort

Katarzyna (ur. ok. 1503r., zm. przed 9 września 1548r.) – hrabina Montfort, córka naturalna Zygmunta I Starego z jego związku z Katarzyną Telniczanką.
 

Zygmunt I Stary
ojciec Katarzyny

Katarzyna
Telniczanka
matka Katarzyny

Regina
Szafraniec
siostra Katarzyny

Jan Ochstat
brat Katarzyny

Beata Kościelecka
siostra Katarzyny


W młodości przebywała na dworze króla węgierskiego Władysława Jagiellończyka w Budzie i towarzyszyła królewnie węgierskiej Annie w uroczystościach wiedeńskich, związanych z zaślubinami pomiędzy członkami dynastii Habsburgów i Jagiellonów.

W 1522r. niektórzy panowie polscy i arcybiskup gnieźnieński Jan Łaski próbowali wydać Katarzynę za wojewodę wołoskiego. Małżeństwo nie doszło jednak do skutku i już wkrótce, prawdopodobnie poprzez starania króla Węgier Ludwika, Katarzyna została wydana za Jerzego II, hrabiego Montfort. Posag jej wynosił 10 000 złotych polskich, ale nie został w całości wypłacony. Katarzyna i Jerzy mieli czworo dzieci:
- Jana, zmarłego bezpotomnie
- Jakuba (zm. 1573r.)
- Hermana IV (zm. przed 1564r.)
Katarzynę – żonę Krzysztofa von Losenstein.Potomkowie Katarzyny i Jerzego dali początek linii rodu hrabiów Montfort–Tettnag, której ostatnim przedstawicielem był zmarły w 1787r. Antoni.