Karol Krystian Józef Wettyn

Karol Chrystian Józef Wettynniem. Karl von Sachsen (ur. 13 lipca 1733r. w Dreźnie, zm. 16 czerwca 1796r. w Dreźnie) – królewicz polskiksiążę saskiksiążę Kurlandii i Semigalii w latach 1759r.–1763r.

Karol Krystian Józef Wettyn był synem 
Augusta III i Marii Józefy. Początkowo przeznaczony był do kariery wojskowej. Podczas wojny siedmioletniej walczył w armii austriackiej przeciw Królestwu Prus.
 
August III Sas
ojciec Karola Krystiana Józefa Wettyna

Maria Józefa
Habsburżanka
matka Karola Krystiana Józefa Wettyna

Maria Amalia
Krystyna Wettyn
siostra Karola Krystiana Józefa Wettyna

Klemens Wacław
Wettyn
brat Karola Krystiana Józefa Wettyna

Maria Anna
Wettyn

siostra Karola Krystiana Józefa Wettyna

Franciszek Ksawery
Wettyn
brat Karola Krystiana Józefa Wettyna

Maria Krystyna
Wettyn
siostra Karola Krystiana Józefa Wettyna

Fryderyk Krystian
Wettyn
brat Karola Krystiana Józefa Wettyna

Maria Józefa
Wettyn
siostra Karola Krystiana Józefa Wettyna

Maria Kunegunda
Wettyn
siostra Karola Krystiana Józefa Wettyna

Albert Kazimierz
Sasko-Cieszyński
brat Karola Krystiana Józefa Wettyna

Maria Małgorzata
Wettyn
siostra Karola Krystiana Józefa Wettyna

Maria Elżbieta
Wettyn
siostra Karola Krystiana Józefa Wettyna

Józef August
Wettyn
brat Karola Krystiana Józefa Wettyna
       


Od 1758r. przebywał w Sankt Petersburgu. Dzięki poparciu cesarzowej Elżbiety Piotrowny i zabiegom politycznym ojca w 1759r. został wyznaczony do objęcia wakującego tronu Kurlandii i Semigalii. Jego nominacja zatwierdzona wyłącznie przez Radę Senatu Rzeczypospolitej wywołała początkowo opór szlachty kurlandzkiej, która nie miała wpływu na wybór Wettyna.

8 stycznia 1760r. w Warszawie książę złożył swemu ojcu – Augustowi III, hołd lenny. 25 marca 1760r. zawarł potajemnie ślub z Franciszką Krasińską, z którą doczekał się córki: Marii Krystyny Albertyny Karoliny (ur. 7 grudnia 1770r., zm. 24 listopada 1851r.), matki króla Karola Alberta Sardyńskiego.

Jego rządy w Kurlandii i Semigalii były od początku oparte na słabych podstawach i uzależnione od sytuacji w Imperium Rosyjskim. W 1763r., gdy na tron rosyjski wstąpiła Katarzyna II, los rządów Wettyna został przesądzony. W związku z powrotem Ernesta Jana Birona, Karol Krystian został oblężony przez wojska rosyjskie w pałacu w Mitawie. Bez pomocy Rzeczypospolitej i wojsk saskich Karol Krystian Wettyn utracił tron i wyjechał do Drezna.

Po detronizacji w Kurlandii i Semigalii Karol Krystian Wettyn wraz z braćmi był kandydatem do korony polskiej po Auguście III.

W 1768r. Sejm Rzeczypospolitej przyznał mu roczną pensję 12 000 dukatów. W tym czasie książę związał się z konfederatami barskimi, licząc, że dzięki ich pomocy odzyska Kurlandię i Semigalię oraz sięgnie po koronę polską. W 1771r. wysnuto niezrealizowany plan sprowadzenia królewicza do Rzeczypospolitej, gdzie miał stanąć na czele konfederacji.

Sejm rozbiorowy przyznał w 1773r. Karolowi Krystianowi Wettynowi roczną pensję 134 000 złotych, co później potwierdził sejm 1776r. i konstytucja sejmu grodzieńskiego 1793r. utrzymująca wysokość pensji książąt saskich.

Karol Krystian Wettyn zmarł w Dreźnie. Pochowany został w klasztorze St. Marienstern na Łużycach.

W 1735r. udekorowany Orderem Orła Białego, kawaler saskiego Orderu Świętego Henryka w 1736r., rosyjskiego Orderu Świętego Andrzeja w 1758r. W tym samym roku odznaczony Orderem św. Aleksandra Newskiego.

Był wolnomularzem od 1772r.