Jerzy Rudolf Legnicki

Jerzy Rudolf (ur. 22 stycznia 1595r. w Oławie - zm. 14 stycznia 1653r. we Wrocławiu) – książę legnicki z dynastii Piastów, syn księcia legnicko-brzeskiego Joachima Fryderyka i księżniczki askańskiej, Anny Marii, humanista, mecenas sztuki, kompozytor i poeta. Starosta generalny Śląska w latach 1621r.–1628r. i od 1641r.
 

Joachim Fryderyk
Legnicko-Brzeski
ojciec Jerzego
Rudolfa Legnickiego

Anna Maria Askańska
matka Jerzego
Rudolfa Legnickiego

Barbara Agnieszka
Piastówna
siostra Jerzego
Rudolfa Legnickiego
Jan Chrystian
Brzeski
brat Jerzego
Rudolfa Legnickiego

Anna Maria
Piastówna
siostra Jerzego
Rudolfa Legnickiego

Maria Zofia
Piastówna
siostra Jerzego
Rudolfa Legnickiego


Po śmierci ojca w latach 1602r. wraz ze starszym bratem Janem Chrystianem był jednym z następców tronu książęcego tronu w Legnicy, lecz pierwsze lata (do 1605r.) upłynęły pod znakiem regencji matki małoletnich książąt, Anny Marii. W 1612r. dokonano podziału księstwa legnicko-brzeskiego na obu braci – Jerzemu Rudolfowi przypadły rządy w Legnicy i Złotoryi, a od 1616r. również w Chojnowie. W 1614r. Jerzy Rudolf za przykładem swojego brat Jana Chystiana dokonał konwersji na kalwinizm (książęta legniccy podkreślili w ten sposób swoje zaangażowanie po stronie Hohenzollernów w sporach religijnych).

Podczas wojny trzydziestoletniej Jerzy Rudolf w latach 1633r.–1648r. przebywał na wygnaniu wskutek okupacji swoich ziem przez wojska cesarskie Habsburgów, formalnie jednak sprawował dalej rządy.

Jerzy Rudolf był władcą wszechstronnie wykształconym i wspierał rozwój kultury i nauki. Znany jest zwłaszcza jako twórca wspaniałego księgozbioru - Biblioteca Rudolphina. Na swoim dworze skupiał wybitnych uczonych, kompozytorów i poetów jak Martin Opitz czy Friedrich von Logau, którzy często znajdowali w Legnicy azyl jako uchodźcy wyznaniowi. Posiadał również wykształcenie muzyczne - książę kształcił się w rzemiośle kompozytorskim podczas pobytu we Frakfurcie nad Odrą, kolekcjonował druki i manuskrypty dzieł muzycznych, utrzymywał kontakty ze znanymi kompozytorami swojej epoki. Heinrich Schütz, uznawany za najwybitniejszego kompozytora niemieckiego przed Janem Sebastianem Bachem, dedykował Jerzemu Rudolfowi swój zbiór pieśni religijnych Cantiones sacrae.

Z dorobku kompozytorskiego Jerzego Rudolfa zachowały się interesujące pieśni, z których kilka zostało nagranych na płytę CD "Rudolphina - Skarby Legnicy" przez zespół Ars Nova pod dyrekcją Jacka Urbaniaka.