;

Anna Maria Askańska

19 maja 1577 w Brzegu Joachim Fryderyk pojął za żonę Annę Marię z dynastii askańskiej. Była ona córką księcia anhalckiego Joachima Ernesta i Agnieszki z hrabiów Barby. Posag panny młodej wynoszący 15 000 talarów został zabezpieczony na Wąsoszu.


Joachim Fryderyk
Legnicko-Brzeski
mąż Anny Marii Askańskiej
Jan Chrystian
Brzeski
syn Anny Marii Askańskiej

Jerzy Rudolf
Legnicki
syn Anny Marii Askańskiej

Anna Maria
Piastówna
córka Anny Marii Askańskiej

Maria Zofia
Piastówna
córka Anny Marii Askańskiej

Barbara Agnieszka
Piastówna
córka Anny Marii Askańskiej


Oprócz Jana Chrystiana i Jerzego Rudolfa Anna Maria Askańska pozostawiła po sobie dwie córki: Barbarę Agnieszkę, wydaną za Jana Ulryka Schaffgotscha i Marię Zofię, która prawdopodobnie do końca życia pozostała w stanie panieńskim. Ze związku z Joachimem Fryderykiem przyszło na świat także dwoje dzieci zmarłych w dzieciństwie: Jerzy Ernest i Anna Maria.