A
nna Katarzyna Konstancja Wazówna

Anna Katarzyna Konstancja Wazówna (ur. 7 sierpnia 1619 w Warszawie, zm. 8 października 1651 w Kolonii) – królewna polska, córka króla Zygmunta III Wazy i jego drugiej żony Konstancji Austriaczki. Była najmłodszym dzieckiem króla Zygmunta III i jedyną córką, która dożyła wieku dorosłego.
 
Zygmunt III Waza
ojciec Aleksandra Karola Wazy

Konstancja
Habsburżanka
matka Aleksandra Karola Wazy

Jan II Kazimierz
Waza
brat Aleksandra
Karola Wazy

Aleksander Karol
Waza
brat Aleksandra
Karola Wazy

Karol Ferdynand
Waza
brat Aleksandra
Karola Wazy

Jan Albert Waza
brat Aleksandra
Karola Wazy


Zanim skończyła 13 lat kolejno straciła matkę (1631) i ojca (1632). W celu zabezpieczenia materialnego bytu królewny w 1632 sejm wyznaczył jej jako oprawę należące wcześniej do jej matki starostwa brodnickie, gołubskie i tucholskie. Starostwa te zostały jednak odebrane królewnie po jej dojściu do pełnoletniości w 1638. Od 1637 toczyły się rozmowy na temat małżeństwa Anny Katarzyny Konstancji i Ferdynanda Karola Habsburga, dziedzica Tyrolu, bratanka cesarza Ferdynanda II. Małżeństwo to, mimo ponawianych układów w latach 1639 i 1641, nie doszło do skutku. Na przeszkodzie stanęły młody wiek Ferdynanda Karola oraz brak porozumienia w kwestii wysokości posagu.

Kandydatami do jej ręki byli również Fryderyk Wilhelm (elektor brandenburski) oraz Gaston Orleański (brat króla Francji, Ludwika XIII).

Ostatecznie 8 czerwca 1642 poślubiła w Warszawie Filipa Wilhelma, przyszłego palatyna Renu, któremu wniosła znaczny posag w klejnotach i gotówce obliczany łącznie na dwa miliony talarów. Zmarła bezpotomnie.

Została pochowana w kościele jezuitów w Düsseldorfie.