Władysław Garbaty

Władysław (Włodko) Garbaty (Garbacz) (ur. między 1303r. a 1305r., zm. w 1351r. lub 1352r.) – książę dobrzyński w latach 1312r.–1327/1328r. i od 1343r. (początkowo do 1316r. pod opieką matki, zaś do 1328r. razem z bratem), książę łęczycki w latach 1327/1328r.–1352r.
 

Siemowit
Dobrzyński
ojciec Władysława
Garbatego

Anastazja Halicka
matka Władysława
Garbatego

Leszek
Dobrzyński
brat Władysława
Garbatego

Bolesław
Dobrzyński
brat Władysława
Garbatego


Władysław był drugim pod względem starszeństwa synem księcia dobrzyńskiego Siemowita i Anastazji halickiej (jeśli uznać autentyczność brata, Leszka). Wcześnie osierocony przez ojca do 1316r. znajdował się pod opieką matki i stryja Władysława Łokietka.

W 1316r. zawarł porozumienie z biskupem płockim Florianem o płaceniu dziesięciny, dzięki czemu z rodziny została zdjęta nałożona w 1310r. kara ekskomuniki. Po usamodzielnieniu panował w księstwie dobrzyńskim razem z młodszym bratem Bolesławem i był wiernym wykonawcą polityki Władysława Łokietka, którego zwierzchnictwo uznał. Odtąd bracia starali się prowadzić politykę przyjazną względem Kościoła i w 1323r. ufundowali szpital bożogrobców w Rypinie. W roku 1332r. nadał kilka wsi w tym również wieś o nazwie Lodza (późniejsze od 1423r. miasto Łódź) w wieczyste posiadanie biskupom kujawskim.

Na przełomie 1327r. i 1328r., wobec zagrożenia księstwa ze strony zakonu krzyżackiego, król polski zaproponował zamianę rodowych posiadłości na księstwo ze stolicą w Łęczycy. Od 1328r., po śmierci brata Bolesława, Władysław przejął pełnię władzy. W 1343r. w wyniku pokoju kaliskiego Władysław powrócił do księstwa dobrzyńskiego (tak pewnie stanowiła umowa z przełomu 1327/1328r.). Ziemia łęczycka z woli króla Kazimierza Wielkiego została w jego panowaniu dożywotnio.

Siedzibą księcia były Bobrowniki. Tu wydawał dokumenty, m.in. lokację miasta Rypin (1345r.) i Lipno (1349r.).

Książę dobrzyński był żonaty z nieznaną bliżej Anną, z którą nie dochował się potomstwa. Zmarł w 1351r. lub 1352r. Nie wiadomo, gdzie został pochowany. Po jego śmierci księstwo dobrzyńskie zostało połączone z Królestwem Polskim.