Leszek Dobrzyński

Leszek dobrzyński (ur. ok. 1300r., zm. przed 1316r.) – książę dobrzyński w latach 1312r. – przed 1316r., sprawujący władzę razem z braćmi Władysławem Garbatym i Bolesławem pod opieką matki, z dynastii Piastów.

Leszek dobrzyński był najstarszym, choć tylko domniemanym, synem księcia dobrzyńskiego Siemowita i Anastazji, córki Lwa halickiego. Jego autentyczność jest przedmiotem sporu, gdyż występuje wyłącznie w jednym źródle – w zeznaniach Jana z Kisielewa znajdujących się w aktach procesu polsko-krzyżackiego przeprowadzonego w 1339r. w Warszawie. Jeśli istniał, musiał umrzeć w młodym wieku przed 1316r., tzn. przed usamodzielnieniem się pozostałych książąt dobrzyńskich.


 

Siemowit
Dobrzyński
ojciec Leszka
Dobrzyńskiego

Anastazja Halicka
matka Leszka
Dobrzyńskiego

Władysław Garbaty
brat Leszka
Dobrzyńskiego

Bolesław Dobrzyński
brat Leszka
Dobrzyńskiego