Wierzchosława Bolesławówna

Wierzchosława Bolesławówna – księżniczka piastowska, córka Bolesława Mieszkowicaksięcia kujawskiego i Dobrosławy pomorskiej albo Bolesława IV Kędzierzawego i Wierzchosławy nowogrodzkiej.

O jej życiu niewiele wiadomo, poza tym, że była mniszką w klasztorze norbertanek w Strzelnie. W starszej literaturze przedmiotu O. Balzer opowiadał się za filiacją z Bolesławem Mieszkowicem, księciem Kujaw. Pogląd swój opierał na dokumencie wystawionym przed 1215r. dla klasztoru strzelnieńskiego przez Konrada I mazowieckiego, w którym, wśród świadków, była wymieniona Wierzchosława. Dokument zawierał również informację o filiacji z bliżej nieokreślonym Bolesławem. Współcześni genealodzy (m.in. E. Rymar) odrzucają ją na rzecz Audacji Małgorzaty, żony Henryka I, hrabiego zwierzyńskiego i NN, córki, żony Jaksy z Salzwedel. Obie dawniej uważane były za przedstawicielki dynastii sławieńskiej. W wydanej w 2009r. biografii Bolesława IV Kędzierzawego Magdalena Biniaś-Szkopek poparła hipotezę S. Łaguny i uznała ją za córkę tego właśnie władcy, urodzoną z jego pierwszej żony Wierzchosławy nowogrodzkiej, zapewne około 1160r.

Wierzchosława zmarła 2 stycznia albo 11 września po 1212r. w strzelnieńskim klasztorze Norbertanek i tamże została prawdopodobnie pochowana.


 

Bolesław
Mieszkowic
ojciec Wierzchosławy
Bolesławówny

Dobrosława
Pomorska
matka Wierzchosławy
Bolesławówny

Bolesław IV
Kędzierzawy
ojciec Wierzchosławy
Bolesławówny

Wierzchosława
Nowogrodzka
matka Wierzchosławy
Bolesławówny