Rzepicha (Rzepka)

Wzmiankowana w Kronice Galla Anonima żona Piasta, protoplasty dynastii Piastów i matka Siemowita.

Postać Rzepichy pojawiała się w źródłach zawsze obok męża, a jej wątek nie był rozbudowywany. Samo imię ma formę zdrobniałą i pochodzi od rzepy z przyrostkiem pomniejszającym.


 

Piast
mąż Rzepichy

Siemowit
syn Rzepichy