Perejesława Halicka

Perejesława halicka (zm. 12 kwietnia 1283) – księżniczka ruska, księżna mazowiecka z dynastii Rurykowiczów.


 

Siemowit I
Mazowiecki
mąż Perejesławy Halickiej

Bolesław II
Mazowiecki
syn Perejesławy Halickiej

Konrad II Czerski
syn Perejesławy Halickiej

Salomea
córka Perejesławy Halickiej


Perejesława była córką księcia Daniela halickiego, wg innego poglądu mogła wywodzić się z kręgu Rurykowiczów spokrewnionych z władającymi Rusią halicko-wołyńską.

W 1247 lub 1248 została poślubiona przez Siemowita I, księcia mazowieckiego, miała z nim troje dzieci:
- Konrad II czerski
- Bolesław II mazowiecki
- Salomea, późniejsza mniszka w klasztorze w Skale

W 1254 roku księżna z mężem zostali pojmani i uwięzieni przez jej szwagra Kazimierza I, księcia kujawskiego. Wolność odzyskali w następnym roku. Po śmierci Siemowita I podczas oblężenia Jazdowa 23 czerwca 1262, na czas niewoli starszego syna Konrada i małoletności młodszego, Bolesława, władzę na Mazowszu objęła regencja kierowana przez księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego i Perejesławę, która w przymierzu z Bolesławem kaliskim doprowadziła w niedługim okresie do odbudowy dzielnicy, zdewastowanej najazdem litewskim.

Zmarła 12 kwietnia 1283 roku