Ludwik II Jagiellończyk

Ludwik II Jagiellończyk (ur. 1 lipca 1506r. w Budzie, zm. 29 sierpnia 1526r. pod Mohaczem) – król Czech (jako Ludwik I), Węgier i Chorwacji panujący samodzielnie w latach 1516r.–1526r.
 
Władysław II
Jagiellończyk
ojciec Ludwika II
Jagiellończyka

Anna de
Foix-Candale
matka Ludwika II
Jagiellończyka

Anna Jagiellonka
siostra Ludwika II
Jagiellończyka
Maria Habsburżanka
żona Ludwika II
Jagiellończyka

J
ános Wass
nieślubny syn Ludwika II
Jagiellończyka
Angelitha Wass
kochanka Ludwika II
Jagiellończyka


Syn króla Czech i Węgier Władysława II Jagiellończyka i Anny de Foix. W 1515r. został adoptowany przez cesarza Maksymiliana I Habsburga, a w 1522r. ożenił się z jego wnuczką Marią Habsburżanką, wypełniając postanowienia zjazdu wiedeńskiego. Był kawalerem Orderu Złotego Runa.

Był władcą nieudolnym, nie interesował się polityką, w jego imieniu rządzili walczący o władzę możni, zwłaszcza niemieccy.

Zginął w wieku 20 lat w bitwie z Turkami pod Mohaczem. Po jego śmierci władzę w Czechach i na Węgrzech, zgodnie z układem z 1515r., objął Ferdynand I Habsburg – brat Marii Habsburżanki i zarazem mąż Anny Jagiellonki, siostry Ludwika.