Anna Jagiellonka

Anna Jagiellonka (ur. 23 lipca 1503 w Budzie, zm. 27 stycznia 1547 w Pradze) – królowa czeska i węgierska od 1526 r., jedyna córka króla Czech i Węgier Władysława II Jagiellończyka i Anny de Foix. Żona króla niemieckiego (późniejszego cesarza rzymskiego), króla Czech i Węgier Ferdynanda I Habsburga.
 
Władysław II
Jagiellończyk
ojciec Anny Jagiellonki

Anna de
Foix-Candale
matka Anny Jagiellonki

Ludwik II
Jagiellończyk
brat Anny Jagiellonki
Ferdynand I
Habsburg
mąż Anny Jagiellonka

Elżbieta
Habsburżanka
córka Anny Jagiellonka

Maksymilian II
Habsburg
syn Anny Jagiellonka

Katarzyna
Habsburżanka
córka Anny Jagiellonka
         


Już od dzieciństwa była przedmiotem gier dyplomatycznych, gdyż przyszłemu mężowi mogła wnieść w posagu królestwa Czech i Węgier. W 1506 r. zawarto układ, na mocy którego miała poślubić wnuka cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego Maksymiliana I Habsburga - Ferdynanda Habsburga. W 1515 r. mocą traktatu wiedeńskiego została w katedrze św. Szczepana jako 12-latka warunkowo zaręczona z cesarzem Maksymilianem I Habsburgiem albo jednym z jego wnuków. 26 maja 1521 r. została żoną Ferdynanda Habsburga. W 1526 r. po śmierci brata, Ludwika II Jagiellończyka, została królową czeską, a w 1527 r. węgierską. Była władczynią niezwykle umiłowaną przez poddanych, jej małżeństwo stawiano za wzór innym monarchom europejskim. Miała piętnaścioro dzieci, z których troje zmarło w niemowlęctwie. Anna Jagiellonka zmarła wkrótce po urodzeniu swego piętnastego dziecka, córki Joanny i została pochowana w katedrze św. Wita w Pradze.

Matka m.in.:
- cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, króla Czech i Węgier Maksymiliana II
- arcyksiężniczki austriackiej Marii Habsburżanki
- arcyksięcia austriackiego Karola Styryjskiego
- królowej polskiej, żony króla Zygmunta II Augusta Elżbiety Habsburżanki
- królowej polskiej, żony króla Zygmunta II Augusta Katarzyny Habsburżanki.