Jadwiga Kazimierzówna

Jadwiga Kazimierzówna (ur. 1369/1370r., data śmierci nieznana) – królewna polska z dynastii Piastów, najmłodsza córka Kazimierza Wielkiego i Jadwigi żagańskiej, prawdopodobnie żona kniazia Wasyla Czartoryskiego.
 
Kazimierz III Wielki
ojciec Jadwigi
Kazimierzówny
Jadwiga Żagańska
matka Jadwigi
Kazimierzówny

Anna Kazimierzówna
siostra Jadwigi
Kazimierzówny
Wasyl
Kontanynowicz Czartoryski
mąż Jadwigi
Kazimierzówny
Aleksander
Wasylewicz Czartoryski
syn Jadwigi
Kazimierzówny
Iwan Wasylewicz Czartoryski
syn Jadwigi
Kazimierzówny
Michał Wasylewicz Czartoryski
syn Jadwigi
Kazimierzówny
         


Urodziła się między początkiem drugiej połowy 1369r. a przed 3 listopada 1370r. jako trzecia córka ze związku małżeńskiego zawartego w 1365r. przez Kazimierza Wielkiego z Jadwigą Żagańską.

W swoim testamencie zmarły 5 listopada 1370r. król większość dóbr zapisał Jadwidze żagańskiej i dwóm córkom: Annie i Jadwidze (Kunegunda zmarła przed śmiercią ojca). Po otrzymaniu swojej części spadku Jadwiga Żagańska powróciła do księstwa żagańskiego pozostawiając swoje córki na Wawelu.

Od 1371r. z inicjatywy ciotki Elżbiety Łokietkówny Jadwiga wraz z siostrą Anną przebywała na dworze królewskim w Budzie. Prawdopodobnie zostały wychowane na Węgierki nieznające języka polskiego. Elżbieta Łokietkówna rozpoczęła starania o legitymizację Jadwigi, która nastąpiła na mocy bulli wydanej przez papieża Grzegorza XI.