Barbara Woroniecka

Barbara Woroniecka (ur. 8 września 1571r. w Warszawie, zm. po 5 czerwca 1615r.) – najprawdopodobniej nieślubna córka króla polskiego Zygmunta II Augusta i jego metresy Barbary Giżanki.
 

Zygmunt II August
ojciec Barbary Woronieckiej
 

Barbara Giżanka
matka Barbary Woronieckiej


W 1573r. po ślubie swojej matki z kniaziem 
wołyńskim Michałem Woronieckim, Barbara została zaadoptowana przez Woronieckiego i przyjęła jego nazwisko. Przed 6 grudnia 1593r. wyszła za mąż za pisarza skarbu koronnego Jakuba Zawadzkiego, który zabezpieczył jej posag na dobrach Kośmin w ziemi czerskiej. Po raz ostatni w źródłach Barbara z Woronieckich Zawadzka występuje 5 czerwca 1615r. Zmarła po tej dacie.