August Piastowicz

August (ur. 21 sierpnia 1627, zm. 14 maja 1679 w Siemisławicach koło Przeworna) – hrabia legnicki.

August był synem piastowskiego księcia Jana Chrystiana i jego drugiej małżonki Anny Jadwigi von Sitzsch. Drugie małżeństwo Jana Chrystiana uznane zostało za morganatyczne (a więc bez praw do dziedziczenia). Status matki Jana Chrystiana podniósł się dopiero w wyniku nadania tytułu baronowej przez cesarza Ferdynanda II 7 grudnia 1627. Wkrótce, 18 lutego 1628 również Augusta uhonorowano tytułem barona.
 
Jan Chrystian
Piastowicz
ojciec Augusta Piastowicza

Anna Jadwiga
von Sitzsch
matka Augusta Piastowicza

Zygmunt
Piastowicz
brat Augusta Piastowicza
Anna Krystyna
Piastówna
siostra Augusta Piastowicza

Joanna Elżbieta
Piastówna
siostra Augusta Piastowicza

Elżbieta z Ruppy
żona Augusta Piastowicza

Anna Ludwika
Elżbieta
córka Augusta Piastowicza

Joanna Elżbieta
córka Augusta Piastowicza

Elżbieta Charlotta
Nassau-Dillenburg
żona Augusta Piastowicza
     


Młodość barona ze względu na wybuch wojny trzydziestoletniej upłynęła w Toruniu i Ostródzie (gdzie w 1639 zmarli jego rodzice).

W 1675 zmarł ostatni piastowski książę legnicko-brzeski Jerzy Wilhelm. August zdecydował się wówczas, pomimo wątpliwych praw do dziedzictwa, podnieść swoje pretensje do spadku. Zasadniczym dowodem miał być fakt, że układ z 24 czerwca 1626 pozbawiający potomstwo Anny Jadwigi von Sitzsch prawa do dziedziczenia miał obowiązywać tylko do śmierci potomków z pierwszego małżeństwa.

Roszczenia Augusta ostatecznie zostały odrzucone, a tytułem odszkodowania cesarz Leopold I przyznał baronowi dość wysoką roczną rentę.

Z dziedzictwa Piastów zostały Augustowi wyłącznie dwa majątki: okręg Przeworno, oraz Kantorowice koło Brzegu.

12 stycznia 1664 August został podniesiony do godności hrabiego legnickiego.

Hrabia legnicki August zmarł 14 maja 1679 w swoim zamku w Siedmiosławicach (Siemisławicach) i 28 września 1679 został pochowany w kościele Świętej Trójcy w Przewornie.

Był dwukrotnie żonaty. Pierwszą małżonką była wdowa po baronie Karolu z Zaradek Elżbieta z Ruppy, z którą August dochował się trójki dzieci (zmarłego w dzieciństwie Chrystiana Augusta, oraz córek: Anny Ludwiki Elżbiety i Joanny Elżbiety). Po śmierci Elżbiety 25 kwietnia 1660 August ożenił się z Elżbietą Charlottą, księżniczką Nassau-Dillenburg. Drugie małżeństwo pozostało bezdzietne.