Anna Jadwiga von Sitsch

Anna Jadwiga von Sitsch (ur. 13 I 1611r. zm. 16 VII 1639r. w Ostródzie).
 
Jan Chrystian
Piastowicz
mąż Anny Jadwigi
von Sitsch

Zygmunt
Piastowicz
syn Anny Jadwigi
von Sitsch

Joanna Elżbieta
Piastówna
córka Anny Jadwigi
von Sitsch
Anna Krystyna
Piastówna
córka Anny Jadwigi
von Sitsch

August
Piastowicz
syn Anny Jadwigi
von Sitsch


Książę Brzegu Jan Chrystian po śmierci pierwszej żony Doroty Sybilli Hohenzollern, ożenił się powtórnie w 1626 z Anną von Sitsch, córką Fryderyka, marszałka dworu biskupa wrocławskiego. Małżonkowie nie byli równi sobie stanem (on książę, ona „tylko” szlachcianka), małżeństwo miało charakter morganatyczny i dzieci nie mogły dziedziczyć, ani nazwiska ani tytułów ojca. Małżeństwa osób nierównych stanem zdarzały się wcześniej wśród Piastów, ale nie miały charakteru morganatycznego. W tym wypadku Janowi Chrystianowi chodziło o ograniczenie liczby spadkobierców księstw brzeskiego i legnickiego. Książę i Anna mieli kilkoro dzieci. Wieku dojrzałego dożyli tylko synowie: August (1627–1679) i Zygmunt (1632–1664) oraz córka Joanna Elżbieta (1636–1673). Anna uzyskała od cesarza Ferdynanda II 7 grudnia 1627 roku dla siebie tytuł baronowej legnickiej. Jej syn August został baronem (niem. Freiherr zu Liegnitz) 18 lutego 1628 roku. Taki sam tytuł uzyskał później urodzony Zygmunt. August został 12 stycznia 1664 roku podniesiony do godności hrabiowskiej (niem. Graf zu Liegnitz). W 1675, po śmierci bratanka, ostatniego piastowskiego księcia Brzegu, Legnicy i Wołowa Jerzego IV Wilhelma, podjął starania o uzyskanie inwestytury na opuszczone księstwo. Starania te nie przyniosły efektu. Hrabia August zmarł 14 maja 1679 roku jako ostatni męski potomek Piastów dolnośląskich.