Zofia Katarzyna Ziębicko-Oleśnicka


 

Jerzy III Piastowicz
mąż Zofii Katarzyny
Ziębicko-Oleśnickiej

Dorota Elżbieta
córka Zofii Katarzyny
Ziębicko-Oleśnickiej