Zbysława Kijowska

Zbysława (ur. między 1085r. a 1090r., zm. zapewne 1114r.) – księżniczka ruska i księżna polska, córka wielkiego księcia kijowskiego Świętopełka II, syna Izjasława I.
 
Bolesław III
Krzywousty
mąż Zbysławy Kijowskiej

Władysław II
Wygnaniec
syn Zbysławy Kijowskiej

Judyta
córka Zbysławy Kijowskiej


W 1103r. została pierwszą żoną księcia polskiego Bolesława III Krzywoustego. Jedynym znanym z imienia potomkiem męskim z tego związku był Władysław II, zwany później Wygnańcem. Drugi wzmiankowany syn przez Galla Anonima, prawdopodobnie jest postacią hipotetyczną.

Przypuszcza się, że jej córką mogła być Judyta?, od 1124r. żona Wsiewołoda Dawidowicza; jednak równie dobrze mogła ona być córką Skarbimira z rodu Awdańców.

Data śmierci Zbysławy jest niepewna. Obecnie przyjmuje się, że zmarła najprawdopodobniej w 1114r. (K. Jasiński). Po jej śmierci w 1115r. Bolesław poślubił niemiecką hrabiankę Salomeę, córkę Henryka, hrabiego von Berg-Schalklingen.