Sophia von Dyhrn

Zofia von Dyhrn (Doren, Dere) - ur. między 1255r. a 1257r., zm. w 1323r.
Córka Konrada von Dyhrn (Doren) i Elisabeth von Haugwitz.

W 1277r. (morganatyczny związek) poślubiła 
Bolesława II "Rogatkę Łysego" Piasta - książę wrocławski, wielki książę krakowski, książę Wielkopolski.
 

Bolesław II Rogatka
mąż Sophii von Dyhrn

Jarosław
syn Sophii von Dyhrn


Jej rodzina pochodziła z Miśni. W XIII wieku przybyli na Śląska i zamieszkali w Księstwie Głogowskim i gdzie się wzbogacili dochodząc do tytułu baronów.

Czy to owa nałożnica, "Zofia", stała się trzecią żoną bezczelnego księcia Bolesława II Rogatki? W dokumencie z 12 kwietnia 1284r. występuje, bowiem 
Domina Sophia, relicta incliti ducis Bolezlai de Legnicz. Kim była wymieniona wyżej dama, "wdowa po Bolesławie legnickim"?
Piotr Bychowiec w "Kronice książąt polskich" tak widzi konkubinę Bolesława II Rogatki: 
"Nałożnica, z której otrzymał bękarta imieniem Jarosław i bez której na skutek jej czarów nie wyobrażał sobie życia, po jego śmierci, nie odszukawszy pierwszego małżonka, od którego złośliwie odeszła, poślubiła w Polsce innego męża, jeszcze za życia pierwszego. Opowiadano o niej wiele obrzydliwych rzeczy. Nic dziwnego, jeśli taką była, że uprzednio już to czarami, już to cudzołóstwem, już to licznymi innymi grzechami się zajmowała, zwyczajem najgorszych kobiet, które czasami gorsze są od diabła".

Być może nie cnotliwa mężatka, wspomniana w Kronice, potrafiła omotać zupełnie lekkomyślnego Bolesława: w końcu nawet prawda ludowa głosi, że podobne ściąga podobne. Ówcześni ludzie zwariowaną miłość księcia do poddanej rozumieli jako rezultat czarów lub tajemnych napojów czy ziół: jak się przekonamy, wiara ta przetrwa przez wieki.

"
Zofia Daren" urodzi Bolesławowi II Rogatce syna Jarosława. Nie jest zupełnie wykluczone, że Bolesław II Rogatka zawarł z nią związek małżeński, mimo że miał już jedną żonę, Eufemię, a jego oblubienica - męża. Kościół o tym wiedział i małżeństwa nie uznał. A mimo to w 1284r. Zofia wystąpiła w jednym z dokumentów jako wdowa po księciu Bolesławie. Tak sądziło kilku historyków, a związek ten znakomicie wpisywał się w osobowość dziwnego księcia.

Jednakże metodyczne badania Kazimierza Jasińskiego wykazały, że jest to nieprawda, wyczarowana w XVIII wieku przez F. W. Sommersberga. 
"Powstałe tą drogą bałamuctwa, często zakorzeniają się na trwałe w literaturze historycznej" - pisał wybitny znawca epoki. "Zródła historyczne potwierdzają tylko dwa małżeństwa Bolesława i wyraźnie przeczą poglądowi, że poślubił on swą nałożnicę" - udowadniał K. Jasiński.

W 1277r. Sophia zawarła związek morganatyczny z księciem Bolesławem II. Małżeństwo trwało ponad rok, gdyż książę Bolesław zmarł w 1278r. Z małżeństwa pochodził syn 
Jarosław, który zmarł w dzieciństwie.

Sophia żyła po śmierci męża w Poznaniu, w Wielkopolsce, gdzie poślubiła nieznanego polskiego szlachcica. W 1323r. księżna zmarła.

Peter von Pitschen, kanonik w Brieger kolegiaty św Jadwigi, opisuje Sophia Dyhrn w 
"Chronica Poloniae principum" jako złą i cudzołożną kobietę najgorszego rodzaju, która oczarowała księcia za pomocą czarów, który nie może bez niej żyć.