Maria Aurora Katarzyna Rutowska

Maria Aurora Katarzyna Rutowska (ur.1706r. zm. 1746r.) Nieślubna córka króla Polski Augusta II Mocnego i tureckiej niewolnicy Marii Anny von Spiegel. 1 X 1724 roku została wydana za Michała Bielińskiego, cześnika koronnego (i brata kolejnej kochanki króla, Marianny Bielińskiej), ale związek niebawem (w roku 1735) zakończył się rozwodem; ponownie wyszła za mąż za Claude'a Marie, hrabiego Bellegarde.

 
August II Mocny
ojciec Marii Aurory
Katarzyny Rutowskiej

Fatima Maria Anna
von Spiegel
matka Marii Aurory
Katarzyny Rutowskiej

Fryderyk August
Rutowski
brat Marii Aurory
Katarzyny Rutowskiej