Fryderyk August Rutowski

Fryderyk August Rutowski (ur. 19 czerwca 1702r., zm. 16 marca 1764r. w Pillnitz) − nieślubny syn króla Polski Augusta II Mocnego i tureckiej niewolnicy Marii Anny von Spiegelwolnomularz.
 
August II Mocny
ojciec Fryderyka Augusta
Rutowskiego

Fatima Maria Anna
von Spiegel
matka Fryderyka Augusta
Rutowskiego

Maria Aurora
Rutowska
brat Fryderyka Augusta
Rutowskiego


August Mocny uznał ojcostwo w roku 1724 i nadał jemu oraz siostrze tytuły hrabiów Rutowski. Uczył się w Paryżu. 21 kwietnia 1738r. został mianowany generałem kawalerii, a 9 sierpnia 1740r. objął stanowisko gubernatora Drezna. Od 10 stycznia 1742r. był też szefem regimentu dragonów. Podczas I wojny śląskiej dowodził wojskami saskimi w Czechach, brał udział w zdobyciu Pragi 26 listopada 1742r. W czasie II wojny śląskiej dowodził wojskami saskimi i austriackimi w przegranej bitwie z Prusami pod Kotliskami. 11 stycznia 1749r. awansowany na feldmarszałka. W III wojnie śląskiej poniósł klęskę w bitwie z przeważającymi siłami pruskimi pod Pirną.

8 października 1724r. został kawalerem Orderu Orła Białego, a w 1736r. Orderu św. Henryka.