Małgorzata Czeska

Małgorzata czeska (ur. 21 lutego 1296r. zapewne w Pradze; zm. 8 kwietnia 1322r. w Hradcu Královym) – królewna czeska, księżna brzesko-legnicka.
 
Wacław II
ojciec Małgorzaty
Czeskiej

Guta von Habsburg
matka Małgorzaty
Czeskiej

Anna Przemyślidka
siostra Małgorzaty Czeskiej

Elżbieta
Przemyślidka
siostra Małgorzaty Czeskiej

Bolesław III
Rozrzutny
mąż Małgorzaty
Czeskiej
Wacław I
Legnicki
syn Małgorzaty
Czeskiej
Ludwik I
Brzeski
syn Małgorzaty
Czeskiej
         


Małgorzata była córka króla Czech i Polski Wacława II i jego pierwszej żony Guty. Zapewne w styczniu 1303r. poślubiła księcia brzesko-legnickiego Bolesława III Rozrzutnego. Małżeństwo miało początkowo charakter formalny z powodu zbyt młodego wieku nowożeńców (Bolesław miał 11 lat, Małgorzata niecałe 7). Dopełnienie nastąpiło zapewne w latach 1308r.-1310r.

Małgorzata nie otrzymała stosownego wiana. W 1308r. jej mąż opanował księstwo opawskie. W maju 1311r. Bolesław Rozrzutny zawarł w Ołomuńcu układ ze swoim szwagrem królem czeskim Janem Luksemburskim. Na jego mocy w zamian za 8000 grzywien zwrócił księstwo opawskie Czechom i zrezygnował z posagu żony. Odpowiedni dokument wystawił Bolesław w Ołomuńcu 11 czerwca 1311r.

Małgorzata zmarła przy porodzie syna Mikołaja. Została pochowana w klasztorze w Zbrasławiu. Po śmierci żony Bolesław Rozrzutny ożenił się ponownie w 1326r. z Karzyną Šubić, córką bana Chorwacji Mladena II.

Małgorzata i Bolesław III Rozrzutny mieli 3 synów:
- Wacław I legnicki
- Ludwik I brzeski
- Mikołaj (ur. i zm. 1322r.)