Anastazja Aleksandrówna

Anastazja Aleksandrówna – córka księcia bełskiego Aleksandra Wsiewołodowicza. Pomiędzy rokiem 1245r. a 1247r. wyszła za m±ż za księcia mazowieckiego Bolesława I, ich małżeństwo było bezdzietne. Po ¶mierci pierwszego męża w 1248r. powtórnie zawarła małżeństwo z bojarem węgierskim Dymitrem, który identyfikowany jest z Dymitrem Ab±.

 

Bolesław I
Mazowiecki
m±ż Anastazji
Aleksandrówny