Zwinisława Wsiewołodowna

Zwinisława Wsiewołodowna, także Zwinisława Wszewołodówna (zm. między 1155 a 1160) – księżniczka kijowska z dynastii Rurykowiczów, córka księcia kijowskiego Wsiewołoda II Olegowicza.
 

Bolesław I Wysoki
mąż Zwinisławy
Wsiewołodownej

Jarosław Opolski
syn Zwinisławy
Wsiewołodownej

Olga
córka Zwinisławy
Wsiewołodownej


W 1142 poślubiła Bolesława I Wysokiego, najstarszego syna Władysława II Wygnańca, ówczesnego polskiego księcia senioralnego. Wzmiankę o zawarciu tego małżeństwa zawiera Latopis hipacki pod rokiem 1141 i 1142. Zdaniem części badaczy w 1141 doszło do układu małżeńskiego, zaś właściwe zaślubiny rok później. Z małżeństwa Zwinisławy i Bolesława pochodziło dwoje dzieci: Jarosław – książę opolski i biskup wrocławski,
Olga (zm. 27 czerwca 1175–1180).

Data zgonu Zwinisławy nie jest znana. Zmarła z całą pewnością po 1155, najprawdopodobniej po 30 maja 1159, gdyż dopiero od tego czasu Schulpforte stała się miejscem pochówku członków śląskiej linii Piastów. Zgodnie z jednym ze źródeł Zwinisława została pochowania właśnie w tamtejszym klasztorze cystersów. Brak wzmianek o zgonie księżnej w polskich źródłach świadczy, że zmarła ona przed powrotem męża do Polski, a więc przed 1163.