"Ostatnia noc Sokratesa"
Stefan Canew

Dramat w dwóch aktach
Czas akcji: 399 p.n.e.
Miejsce akcji: lochy w Atenach.
Obsada: 1 rola żeńska, 2 role męskie.


Sokrates przez całe życie nauczał na ateńskich placach i targowiskach. Zadając rozmówcom pytania, pozwalał im samodzielnie dochodzić do prawdy. Wierzył, że wiedza uszlachetnia człowieka. Nie napisał żadnego dzieła, ale wciąż ma nadzieję, że jego uczniowie będą powtarzać i rozwijać jego naukę.

Sokrates został oskarżony o bezbożność i wywrotowe poglądy. Słyszano jak głosił, że nie ma żadnego Zeusa, że każdy pogląd można udowodnić, a każdy argument obalić kontrargumentem. Przed sądem oskarżało go wielu, a pogrążył Arystofanes, który posłużył się najbardziej niebezpieczną bronią - śmiechem. Arystofanes kpił i przedrzeźniał; to przez niego zapadł wyrok skazujący. Sokrates, mając do wyboru śmierć i wygnanie, wybrał śmierć.